Hiển thị bài viết tin tức

Giới thiệu chung về Công an phường Bồ Đề

Thông tin chung:

          Tên đơn vị: Công an phường Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội

          Địa chỉ: Số 71 phố Ái Mộ - phường Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội

          Điện thoại: (04) 38 722 262

Ban chỉ huy Công an phường gồm 04 đồng chí

+ Đ/c Trung tá: Vũ Xuân Tính             - Trưởng CAP

+ Đ/c Trung tá: Hoàng Văn Đông        - Phó trưởng CAP

+ Đ/c Trung tá: Lê Tuấn Sinh              - Phó trưởng CAP

+ Đ/c Trung tá: Đinh Xuân Hiếu          - Phó trưởng CAP     

          Với chức năng, nhiệm vụ chính là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Trong những năm qua, Công an phường đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quản lý giáo dục tội phạm; tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường và trực tiếp chỉ đạo phong trào toàn dân phòng chống tội phạm; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn phường. Cán bộ, chiến sỹ công an phường làm nòng cốt giúp chính quyền quản lý trật tự đô thị và trật tự xã hội. Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường theo dõi và phụ trách tổ quản lý đô thị và lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng. Chính vì vậy, Công an phường tư khi thành lập đến nay đều hoàn toàn xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng.

các đơn vị hiệp quản