CÔNG TÁC ĐẢNG

Phường Bồ Đề tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Ngày đăng 12/08/2016 | 17:44  | Lượt xem: 1403

Thực hiện Kế hoạch 38-KH/QU ngày 12/05/2016 của Quận ủy Long Biên; Kế hoạch số 43-KH/ĐU, ngày 28/05/2016 của Đảng ủy phường về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ngày 12/08/2016, Đảng bộ phường Bồ Đề tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ III của Đảng phường Bồ Đề cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Hoàng Mạnh – Chuyên viên Ban tuyên giáo quận ủy; đồng chí Lưu Ngọc Tiến – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ, đảng viên toàn Đảng bộ, các đồng chí chi hội trưởng các chi hội đoàn thể của các tổ dân phố và toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan phường Bồ Đề.

Các đại biểu và toàn bộ Đảng viên của Đảng bộ phường tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Đoàn Thế Hanh – Giảng viên cao cấp học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, đồng chí Lưu Ngọc Tiến – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường triển khai Kế hoạch hành động của Đảng bộ phường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ III. Đồng chí nhấn mạnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội trong nhân dân, đồng thời chỉ đạo UBMTTQ và các đoàn thể tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết XII của Đảng đến toàn thể hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân./.