CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy phường Bồ Đề tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Ngày đăng 20/04/2021 | 07:03  | Lượt xem: 621

Trong ngày 16/04/2021 tại TTVH phường, Đảng ủy phường Bồ Đề tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tham dự hội nghị có toàn bộ đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, các đồng chí trong ban lãnh đạo các tổ dân phố, các đồng chí là chi hội trưởng, phó các chi hội CCB, Phụ nữ, bí thư các chi đoàn.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tổ chức cả ngày 16/04/2021 với gần 350 đảng viên trực thuộc Đảng bộ phường tham gia.

Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết địa hội XIII của Đảng là việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ Đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XIII của Đảng.