CÔNG TÁC ĐẢNG

Kết quả thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn phường Bồ Đề
Ngày đăng 20/05/2021 | 08:28  | Lượt xem: 955

Thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”. Đảng uỷ phường đã xây dựng Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 18/01/2021 về triển khai thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” và phát động phong trào “Dân vận khéo” năm 2021 trên địa bàn phường.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, Đảng uỷ phường Bồ Đề tổ chức hội nghị triển khai chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”; triển khai công tác dân vận năm 2021 đến các đồng chí trong Khối Dân vận phường, Lãnh đạo UBND, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân vận các tổ dân phố. Triển khai đăng ký Dân vận khéo năm 2021, đã có 39 tập thể,  cá nhân đăng ký mô dân vận khéo với 35 nội dung tập trung vào lĩnh vực giải phóng mặt bằng, công tác TTĐT, TTXD, phòng chống dịch bệnh, công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, hệ thống khối vận của phường tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng  trường Trung học phổ thông chất lượng cao Mùa xuân có tổng diện tích cần thu hồi của dự án là 41.739 m,2 Tổng số hộ có đất thuộc diện thu hồi là 166 hộ trong đó: 137 hộ sử dụng đất Nông nghiệp, 29 hộ thuộc diện đổi đất làm đường. Trong số này đã có 14 hộ làm nhà 29 hộ hiện đang chờ phương án đền bù của UBND quận. Dự án bắt đầu được triển khai từ năm 2018. Trải qua nhiều khó khăn ngay từ khi bước vào thực hiện dự án chủ yếu do người dân chưa đồng thuận với chính sách bồi thường hỗ trợ. Dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và các cấp ủy chi bộ tổ dân phố, phối hợp giữa chính quyền và Mặt trận Tổ Quốc các ngành đoàn thể, các tổ dân vận trong công tác vận động thuyết phục các hộ dân chấp hành chính sách giải phóng mặt bằng theo quy định của nhà nước. Cùng với việc thực hiện công khai, minh bạch và đảm bảo công bằng đối với các hộ dân; được cung cấp mọi thông tin về dự án và về công tác GPMB của dự án. Người dân được tham gia cùng tổ công tác GPMB kê khai kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu... Những vướng mắc, khó khăn của nhân dân đều được cán bộ chuyên môn của phường tổng hợp báo cáo gửi UBND quận để giải thích, giải quyết hợp lý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật cho nhân dân nên đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao của đa số các hộ dân. Đến nay đã có 108 hộ nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, còn 23 hộ đã thông qua phương án bồi thường, 29 hộ đang chờ phương án đến bù của UBND quận. Để có được kết quả bước đầu đó, trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện của dự án và thực hiện hiệu quả chủ đề “ Năm dân vận khéo trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng” Đảng ủy phường Bồ Đề đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy - HĐND - UBND quận; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Chủ động báo cáo, đề xuất với quận phương án giải quyết những tồn tại, vướng mắc với mục tiêu đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu. Luôn coi trọng chỉ đạo và phát huy hiệu quả của phong trào “Dân vận khéo” trong GPMB theo đúng phương châm “Khéo trong vận động, linh hoạt trong cách làm”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của các đoàn thể và cán bộ chủ chốt của tổ dân phố. Chú trọng tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong gia đình thuộc diện phải giải phóng mặt bằng, gương mẫu thực hiên nhằm tạo niềm tin cho quần chúng Nhân dân noi theo. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của  các cấp ủy trong công tác GPMB thực hiện các dự án. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn phường năm 2021. Góp phần vào ổn định chính tri và phát triển của phường Bồ Đề.

                                                           Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch Hội CCB