CÔNG TÁC ĐẢNG

Triển khai tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Ngày đăng 07/10/2021 | 10:18  | Lượt xem: 448

Sáng ngày 06/10/2021, tại phòng họp số 3, phường Bồ Đề đã tổ chức quán triệt, triển khai bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên.

Tham dự hội nghị triển khai có đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lưu Đắc Dũng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Luyện – Chủ tịch UBND phường; thường trực UBND – UBMTTQ phường cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường.

Tại hội nghị, đồng chí Lưu Đắc Dũng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường đã quán triệt các nội dung kế hoạch số 05-KH/BCN ngày 27/9/2021 của Ban chủ nhiệm chương trình 01 Quận ủy Long Biên. Trong đó tập trung triển khai bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên; trình tự thực hiện; thời gian thực hiện và phân công tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Luyện – Chủ tịch UBND phường đã nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa và các nội dung đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động UBND phường nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy phường đã kết luận thực hiện một số nội dung:

1. Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan nghiên cứu kĩ kế hoạch số 05 của Ban chủ nhiệm chương trình 01 quận uỷ để tổ chức thực hiện.

2. Việc ký cam kết thực hiện: công chức, viên chức, người lao động khối chính quyền nộp về Văn phòng ủy ban chậm nhất ngày 8/10 để đồng chí Chủ tịch UBND phường báo cáo phòng Nội vụ; cán bộ, người lao động khối đảng đoàn thể nộp về Văn phòng Đảng ủy chậm nhất ngày 8/10 để đồng chí Bí thư Đảng ủy báo cáo Ban tổ chức theo quy định.

3. Năm 2021, việc triển khai ký cam kết hoàn thành xong trước 10/10/2021. Từ năm 2022, triển khai ký cam kết xong trước 30/1.