CÔNG TÁC ĐẢNG

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề tháng 01/2022
Ngày đăng 27/01/2022 | 17:08  | Lượt xem: 266

Sáng ngày 26/01/2022 tại Phòng họp số 1 - trụ sở Cơ quan Đảng – Chính quyền phường Bồ Đề, Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề đã họp để thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo:

Báo cáo Đánh giá kết quả công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2022; Đánh giá kết quả thực hiện tiến độ kế hoạch tháng 01/2022; Cho ý kiến vào kế hoạch thực 3 chương trình công tác của quận năm 2022; Thông qua 02 hồ sơ kết nạp đảng viên và các nội dung khác có liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – QUV, Bí thư Đảng ủy phường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị các ủy viên ban chấp hành Đảng bộ phường đã thảo luận, đóng góp các ý kiến vào nội dung nêu trên, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – QUV, Bí thư Đảng ủy phường tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, khẳng định những kết quả đạt được của hệ thống chính trị phường trong thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 01 năm 2022 theo kế hoạch đề ra. Thống nhất các nội dung về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận về công tác phòng chống dịch Covid-19 gắn với tổ chức thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng. xây dựng hệ thống chính trị quý I năm 2022 đảm bảo hoàn thành tháng lợi mục tiêu đề ra.

 

                                                                                          Hoàng Thị Thanh Mai