CÔNG TÁC ĐẢNG

Tập huấn công tác Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022
Ngày đăng 01/04/2022 | 13:21  | Lượt xem: 111

Chiều ngày 31/03/2022, tại Hội trường Trung tâm văn hóa phường, Đảng ủy phường Bồ Đề tổ chức hội nghị tập huấn công tác Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022

Tham dự lớp tập huấn có 141 đồng chí là cấp ủy các chi bộ trực thuộc trên địa bàn phường. Các đại biểu đã được nghe đồng chí Lưu Đắc Dũng, Phó bí thư thường trực, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường truyền đạt một số nội dung Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của BCH Trung Ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Theo đó, Quy định 22 gồm 7 chương, 36 điều xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu trao đổi, được giải đáp thắc mắc về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua đó, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của Cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Hoàng Thị Thanh Mai