CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng Ủy phường Bồ Đề tổ chức hội nghị giới thiệu quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh cán bộ lãnh đạo diện Ban thường vụ Quận ủy quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031
Ngày đăng 21/04/2022 | 06:01  | Lượt xem: 129

Thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 23/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy; Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 23/3/2022 của Ban tổ chức Thành ủy; Kế hoạch số 112-KH/QU ngày 08/04/2022 của Quận ủy Long Biên.

Ngày 19/04/2022; Đảng ủy phường Bồ Đề tổ chức hội nghị giới thiệu quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Dự chỉ đạo hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường và các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Phường; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội Phường; Các đồng chí Bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các Chi bộ trực thuộc.

 Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường chủ trì hội nghị

Công tác rà soát giới thiệu quy hoạch cán bộ lần này cho chức danh quy hoạch gồm: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy; Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

Hội nghị tiến hành rà soát giới thiệu quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031. Công tác rà soát giới thiệu quy hoạch được Đảng ủy Phường triển khai thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng nguyên tắc theo Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 23/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 112-KH/QU ngày 8/4/2022 của Quận ủy Long Biên.

Hội nghị đã thống nhất cao với kết quả giới thiệu quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 -2030; 2026-2031. Đảm bảo đúng đủ cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; trên cơ sở tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; Đồng thời đảm bảo quy trình 5 bước đúng theo Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ./.