CÔNG TÁC ĐẢNG

Hội nghị lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu phường Bồ Đề đợt I năm 2022
Ngày đăng 10/05/2022 | 14:22  | Lượt xem: 141

Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/QU ngày 11/02/2022 của Ban thường vụ Quận ủy về “ Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận Long Biên”.

Nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác, tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu mỗi địa phương trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị góp phần xây dựng Đảng bộ quận Long Biên trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyn hóa” trong nội bộ. Phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện kế hoạch, Đảng ủy phường đã tăng cường tuyên truyền, quán triệt rộng rãi kế hoạch của Quận ủy đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân qua các kênh thông tin tuyên truyền của địa phương như: Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường, tại các hội nghị, sinh hoạt chi bộ… Bên cạnh đó, thực hiện Hướng dẫn 111-HD/ĐU ngày 15/03/2022 của Đảng ủy phường: Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XIII) với chủ đề “ Tự soi, tự sửa”, từ những ngày đầu tháng 4, tại các buổi sinh hoạt chi bộ Đảng trên địa bàn phường Bồ Đề  với tinh thần “tự soi, tự sửa” diễn ra sôi nổi, cởi mở với nhiều ý kiến góp ý, phê bình thẳng thắn, chân thành cho từng đồng chí đảng viên trong chi bộ. Đặc biệt là các ý kiến góp ý cho các đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường vào bản kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, khắc phục những hạn chế thiếu sót của cá nhân sau đó được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường.

Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, Sáng ngày 10/05/2022, tại hội trường Trung tâm văn hóa phường, Ban Tuyên giáo Quận ủy cùng với Đảng ủy phường Bồ Đề tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cho đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường đợt I năm 2022.

Dự và chỉ đạo nghị hội nghị có đồng chí Ngô Mạnh Điềm – Phó bí thư thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thế Thạch – Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy. Cùng toàn thể các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, đồng chí trưởng các ban, ngành đoàn thể Chính trị xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường; các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc, Tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố trên địa bàn phường.         

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị đã được nghe đồng chí Ngô Mạnh Điềm – Phó bí thư thường trực Quận ủy quán triệt mục đích, yêu cầu và định hướng việc lấy ý kiến góp ý nhằm phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trên cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo khắc phục, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, quy định nêu gương của cán bộ đảng viên và bộ tiêu chí chuyên nghiệp. Việc lấy ý kiến, góp ý đảm bảo dân chủ, công khai, trung thực, tránh hình thức, thiết thực, hiệu quả.

Đ/c Phó BTTT Quận ủy phát biểu tại hội nghị

Với tinh thần làm việc khẩn trương, tổng số phiếu phát ra và tổng số phiếu thu về là 202 phiếu, đảm bảo chính xác đối tượng theo kế hoạch của Quận ủy. Hội nghị lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu địa phương đợt 1 năm 2022 đã diễn ra đúng mục đích và yêu cầu đề ra.

Hoàng Thị Thanh Mai