CÔNG TÁC ĐẢNG

Phường Bồ Đề họp Ban biên tập tháng 8
Ngày đăng 31/08/2022 | 15:40  | Lượt xem: 79

Sáng ngày 22/8/2022, tại phòng họp số 1, Phường Bồ Đề tổ chức họp Ban biên tập triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022

Dự buổi họp có các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo. Đồng chí Lưu Đắc Dũng – Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ –Trưởng ban biên tập chủ trì cuộc họp.

Tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Sơn Tùng – CB CNTT đã báo cáo kết quả thực hiện đinh hướng tin bài tháng 8 và kết quả thực hiện các nội dung theo kết luận tại cuộc họp Ban biên tập tháng 7.

Cũng tại cuộc họp, các thành viên Ban biên tập đã bàn bạc các nội dung trọng tâm như: Việc định hướng tin bài, chất lượng tin bài đảm bảo số lượng tin, bài theo tiêu chí, định hướng tin bài theo các hoạt động trong quý IV, các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9.

Kết luận buổi họp, đồng chí Lưu Đắc Dũng – Trưởng ban chỉ đạo đã yêu cầu đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư ĐTN tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 trên cơ sở phối hợp với các bộ phận, cá nhân có liên quan. Giao Thư ký Ban biên tập báo cáo lại đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo nội dung cuộc họp để xem xét và chỉ đạo.