CÔNG TÁC ĐẢNG

Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề họp thường kỳ tháng 9/2022
Ngày đăng 28/09/2022 | 10:13  | Lượt xem: 125

Chiều ngày 26/9/2022 tại Phòng họp số 1 - trụ sở UBND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề đã tổ chức họp thường kỳ tháng 9/2022.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị các ủy viên ban chấp hành Đảng bộ phường đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung: Kiểm điểm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Quốc phòng An ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2022; Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tháng 9/2022; Đánh giá công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-QU của Quận ủy ngày 30/12/2020 về tăng cường quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn Quận gắn với thực hiện Kết luận số 4415/KL-STNMT-TTr ngày 22/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường theo thông báo kết luận số 728-TB/QU, ngày 09/9/2022 của BTV quận ủy Long Biên; Công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, UBKT đảng ủy trong 9 tháng đầu năm 2022.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường tiếp thu và kết luận khẳng định những nỗ lực và kết quả đã đạt được của hệ thống chính trị trong 9 tháng vừa qua. Thống nhất các nội dung về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10, và 3 tháng cuối năm 2022. Yêu cầu các cấp ủy chi bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh, các chỉ tiêu theo Thông báo kết luận của Ban thường vụ Quận ủy làm việc đầu năm; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-QU của Quận ủy ngày 30/12/2020 về tăng cường quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn Quận gắn với thực hiện Kết luận số 4415/KL-STNMT-TTr ngày 22/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, chú trọng công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết và các nội dung đã được hội nghị BCH nhất trí thông qua.

Hoàng Thị Thanh Mai