CÔNG TÁC ĐẢNG

Bồ Đề tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2022
Ngày đăng 02/10/2022 | 05:43  | Lượt xem: 192

Chiều ngày 30/9/2022, phường Bồ Đề đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân trên địa bàn phường.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Long - Ủy viên ban thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận quận ủy; các đồng chí thường trực Đảng ủy – UBND – UBMTTQ phường, trưởng các ban ngành đoàn thể phường, ban lãnh đạo các tổ dân phố và đại diện Nhân dân trên địa bàn phường. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường và đồng chí Nguyễn Văn Luyện – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị đồng chí Lưu Ngọc Tiến – Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường đã trình bày báo cáo tóm tắt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kết quả thực hiện các nhiệm vụ KTXH, ANQP 9 tháng đầu năm 2022.

Đã có 14 ý kiến được gửi tới người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường tại hội nghị. Chủ tọa hội nghị đã tiếp thu các ý kiến của MTTQ, đoàn thể CT-XH và nhân dân, đồng thời trực tiếp trao đổi, thống nhất trả lời các nội dung phản ánh tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy khẳng định: các ý kiến phát biểu đúng theo tinh thần Quy chế đối thoại được ban hành theo Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội; các ý kiến thẳng thắn, xây dựng, đi vào 4 nhóm vấn đề cụ thể: Công tác quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng; công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT, hạ tầng dân sinh; công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác văn hóa xã hội; tổng số 41 vấn đề MTTQ, các đoàn thể CT-XH và nhân dân quan tâm đều nằm trong nội dung 03 Chương trình công tác của Quận ủy, các kế hoạch thực hiện 10 Chương trình công tác của Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và năm 2022; điều đó khẳng định những vấn đề chính quyền các cấp đặt ra đúng hướng, phù hợp thực tiễn và sát với nhu cầu nguyện vọng của nhân dân. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, phường đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, 9 tháng đầu năm một số chỉ tiêu đạt cao như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy luôn đổi mới, sáng tạo sâu sát với nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, các nhiệm vụ khi triển khai đều có sự hướng dẫn đến các đơn vị theo hướng dễ hiểu, dễ thực hiện, phân công trách nhiệm rõ ràng và kiểm tra, giám sát chặt chẽ về tiến độ thực hiện đảm bảo có hiệu quả, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2022 với 11/8 đồng chí (đạt 137,5 %, tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 99,9% dự toán năm (=103,9% so với cùng kỳ năm 2021, đa số các chỉ tiêu thu đều đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2021..Tuy nhiên trong 9 tháng đầu năm, vẫn còn tồn tại một số nội dung cần khắc phục như: chưa thực hiện được chỉ tiêu phát triển 1 chi bộ Đảng thuộc doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo NQ 09 của Thành uỷ Hà Nội; việc thực hiện hướng dẫn số 09 của QU về rà soát, phát hiện, giáo dục giúp đỡ và đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng ở nhiều chi bộ thiếu chủ động, e ngại né tránh; việc thực hiện kiện toàn hệ thống chính trị ở các TDP có nhà chung cư theo Thông tri 05 của QU chưa được các chi bộ thực hiện đúng tiến độ chỉ đạo của Đảng uỷ; công tác kiểm tra giá sát của Đảng uỷ và UBKT ĐU chưa bám sát kế hoạch đề ra do trùng với thời gian chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ, công tác quản lý Trật tự đô thị, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, việc kiểm tra, phát hiện công trình xây dựng vi phạm của cán bộ phụ trách địa bàn còn yếu dẫn đến việc xử lý các vi phạm phức tạp, chậm muộn, việc giải quyết đơn thư liên quan đến các hộ dân trong việc xây dựng vẫn chưa giải quyết được dứt điểm,...Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường cũng đề nghị UBMTTQ, các đoàn thể CT-XH và nhân dân tiếp tục đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm của UBMTTQ, các đoàn thể CT-XH và nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường.

Sau khi thống nhất các nội dung, Chủ tọa hội nghị thống nhất kết luận như sau:

1. Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng UBND tổng hợp các ý kiến phát biểu tại hội nghị; rà soát đối chiếu các ý kiến tổng hợp trước hội nghị, những nội dung đã được trả lời, các ý kiến chưa được trả lời để tham mưu Đảng ủy, UBND Phường chỉ đạo giải quyết và trả lời bằng văn bản sau hội nghị. Đồng thời, chậm nhất ngày 10/10/2022, Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng UBND thông báo ý kiến kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đến các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của nhân dân tại hội nghị đối thoại.

2. Giao UBND Phường giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề dân sinh bức xúc đặt ra; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trả lời các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, xong trước ngày 30/10/2022. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền của phường, thì tổng hợp đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; những vấn đề, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành cần thời gian nghiên cứu xem xét, giải quyết để đảm bảo khách quan, đúng quy trình, trình tự của pháp luật, phải thông báo bằng văn bản cho người có ý kiến tại hội nghị đối thoại biết về thời gian, trách nhiệm của cơ quan giải quyết.

3. Định kỳ, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền báo cáo kết quả tổ chức đối thoại và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị và gửi UB MTTQ phường, các tổ chức chính trị xã hội để theo dõi, giám sát.

4. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội: Giám sát kết quả thực hiện kết luận hội nghị đối thoại năm 2022; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật Nhà nước.

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân được tổ chức theo Quyết định 6525-QĐ/TU, ngày 25/9/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Quyết định số 2200- QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 131-KH/QU ngày 09/8/2022 của Quận ủy Long Biên và kế hoạch của Đảng ủy phường Bồ Đề. Hội nghị đã diễn ra trong không khí cởi mở, trao đổi thẳng thắng, trách nhiệm giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các đại biểu tham dự. Tổ chức hội nghị đối thoại nhằm phát huy quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp Nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền phường Bồ Đề.