CÔNG TÁC ĐẢNG

Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề họp thường kỳ tháng 10/2022
Ngày đăng 29/10/2022 | 08:21  | Lượt xem: 133

Sáng ngày 27/10/2022 tại Phòng họp số 1 - trụ sở UBND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề đã tổ chức họp thường kỳ tháng 10/2022.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị các ủy viên ban chấp hành Đảng bộ phường đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung: Kiểm điểm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Quốc phòng An ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022; Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tháng 10/2022; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Công tác kiểm tra giám sát; Công tác phát triển đảng viên.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường tiếp thu và kết luận khẳng định những nỗ lực và kết quả đã đạt được của hệ thống chính trị trong tháng vừa qua. Thống nhất các nội dung về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11. Yêu cầu các cấp ủy chi bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh, các chỉ tiêu theo thông báo kết luận của Ban thường vụ Quận ủy làm việc đầu năm; Hoàn thành đánh giá, chấm điểm thi đua các tổ dân phố, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2022; Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, chú trọng công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết và các nội dung đã được hội nghị BCH nhất trí thông qua.

Hoàng Thị Thanh Mai