CÔNG TÁC ĐẢNG

Hội nghị kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề năm 2022
Ngày đăng 06/12/2022 | 07:15  | Lượt xem: 208

Thực hiện Công văn số 1465-CV/QU ngày 27/10/2022 của Quận ủy Long Biên về việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng năm 2022 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý.

Ngày 29/11/2022, Đảng ủy phường Bồ Đề tổ chức Hội nghị kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ phường năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Long, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Dân vận Quận ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường chủ trì hội nghị cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ phường.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Long, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Dân vận Quận ủy đã quán triệt việc đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý phải thực chất, dân chủ, khách quan, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại các kỳ kiểm điểm trước. Người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, chủ trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân, gắn kiểm điểm cá nhân với kiểm điểm tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Thay mặt cho Đảng ủy phường, đồng chí Lưu Đắc Dũng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy đã trình bày báo cáo Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Đảng uỷ phường Bồ Đề năm 2022. Báo cáo đã chỉ ra, với sự nỗ lực, phấn đấu, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, năm 2022 phường Bồ Đề cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chương trình, kế hoạch công tác của Quận ủy, Thành ủy giao. Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm đổi mới và hiệu quả, thực hiện tốt chủ đề năm của Quận, Thành phố. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị luôn được giữ vững ổn định.... Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, các cấp ủy viên trên cương vị trách nhiệm được giao, đề ra các giải pháp, biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Hội nghị kiểm điểm cũng làm rõ thêm các nội dung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 04 – NQ/QU của Quận ủy, Kết luận 316, Kết luận 4415 của Sở tài nguyên môi trường về việc tăng cường công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn phường.

Tại hội nghị kiểm điểm, các đồng chí trong Ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ phường đã tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Thông qua kiểm điểm, các ý kiến góp ý tại hội nghị đã chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó cá nhân mỗi đồng chí sẽ xây dựng kế hoạch, xác định các giải pháp để khắc phục triệt để các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Hội nghị kiểm điểm đã bỏ phiếu biểu quyết nhận xét, đánh giá cán bộ ủy viên Ban thường vụ, lãnh đạo diện Ban thường vụ Quận ủy quản lý, Ủy viên BCH Đảng bộ phường năm 2022, kết quả như sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 3 đồng chí; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 12 đồng chí.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phát biểu khẳng định những kết quả đạt được của Đảng bộ phường Bồ Đề trong năm 2022 là sự nỗ lực và vào cuộc của hệ thống chính trị. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2023 Đảng bộ phường tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế để thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc, phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với đề cao trách nhiệm cụ thể đối với cá nhân các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

         

                      Hoàng Thị Thanh Mai