CÔNG TÁC ĐẢNG

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, khối Dân vận Đảng ủy phường Bồ Đề giao ban quý I năm 2020
Ngày đăng 19/02/2020 | 07:02  | Lượt xem: 290

Chiều ngày 17/02/2020 tại Phòng họp số 1 - trụ sở UBND phường, Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, khối Dân vận đảng ủy họp triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác 2 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng tiếp theo.

Dự hôi nghị có các đồng chí trong BCĐ thực hiện QCDC và thành viên khối Dân vận đảng ủy phường. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang –Bí thư đảng ủy, trưởng BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, thành viên BCĐ thực hiện QCDC và khối vận phường đã được nghe đồng chí Lưu Ngọc Tiến – Phó bí thư thường trực đảng ủy, trưởng khối Dân vận  trình bày kế hoạch thực hiện nhiêm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Quang Tiến ủy viên thừng vụ báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác dân vận 2 tháng đầu năm 2020 phân công công tác giám sát 6 quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm những tháng tiếp theo. Trong 2 tháng đầu năm thực hiện sự chỉ đạo của BCĐ thực hiện QCDC Quận, Đảng ủy - BCĐ tập trung chỉ đạo, lãnh đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, 30 Tổ dân vận tham mưu tổ chức thực hiện nghị quyết Đảng ủy chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đảm bảo tiến độ kế hoạch; các cuộc vận động, phong trào thi đua sâu rộng trong nhân dân như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đi vào cuộc sống, công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể ngày càng được gắn kết, kịp thời nắm bắt tình hình, những vấn đề bức xúc trong nhân dân để kịp thời tham mưu đảng ủy giải quyết, 06 QCDC trong các loại hình mới tiếp tục được đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, nhiều mô hình “Dân vận khéo” thực hiện có hiệu quả gắn với thực hiện chủ đề Quận năm 2020“Hành động vì một Long Biên xanh- sạch- đẹp- văn minh”.

Hội nghị đã có 05 ý kiến trao đổi, thảo luận làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, đồng thời đề xuất BCĐ phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các tồn tại hạn chế trong thực hiện 6 QCDC trong các loại hình mới, công tác hòa giải các vụ việc tại cơ sở tổ dân phố, các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của tổ dân vận tổ dân phố trong thực hiện 6 QCDC quận ban hành.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang -Bí thư đảng ủy, trưởng BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở tổng hợp các kết quả đạt được cũng như các hạn chế, tồn tại trong 2 tháng đầu năm về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện QCDC và công tác dân vận. Về nhiệm vụ  năm 2020, đồng chí yêu thành viên BCĐ và thành viên khối Dân vận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đồng chí Chủ tịch UBND xây dựng kế hoạch công tác dân vận chính quyền.

2. Công tác giám sát 6 quy chế dân chủ ở cơ sở giao đồng chí phó bí thư thường trực tổ chức họp để triển khai các nội dung đã được phân công với MTTQ, các đoàn thể hội CCB, Phụ nữ, Đoàn thanh niên tránh chồng chéo, trùng lắp với hoạt động của HĐND, Ban kiểm tra Đảng ủy ảnh hưởng đến hiệu quả công tác giám sát.

3. Các nội dung đăng ký mô hình ‘Dân vận khéo” cần có đổi mớivà nhân rộng mô hình sát với thực tế và chủ đề của năm.

4. Thông báo các nội dung giám sát của MTTQ, các đoàn thể tại cuộc họp Ban chấp hành Đảng bộ.

5. Thực hiện giám sát cán bộ, nhân viên, lao động hợp đồng tai UBND phường về việc thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng do Thành phố ban hành.

6.Thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa MTTQ - Các đoàn thể - UBND rà soát chỉnh sửa, bổ sung để thống nhất thực hiện các nội dung của kế hoạch năm. Mỗi quý họp Ban chỉ đạo để đánh giá việc thực hiện và đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý tiếp theo. Duy trì chế độ báo cáo thông tin kịp thời với Quận uy, thường trực Đảng ủy./.

                                                     Nguyễn Văn Hùng