CÔNG TÁC ĐẢNG

Phường Bồ Đề hoàn thành việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc
Ngày đăng 24/03/2020 | 20:58  | Lượt xem: 198

Tính đến ngày 22/03/2020, Bồ Đề đã hoàn thành đại hội 33 chi bộ trực thuộc đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2023.

Đại hội các chi bộ đã bầu 125 chi ủy viên, đảm bảo số lượng chi ủy viên theo quy định, trong đó có 33 bí thư chi bộ và 33 phó bí thư chi bộ; bầu 164 đồng chí  dự đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025; tỉ lệ đảng viên nữ được bầu vào chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ đạt hơn 24%...

Cán bộ, đảng viên được cơ cấu vào chi ủy hầu hết đều đảm bảo tiêu chuẩn, có trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị, cơ bản đảm bảo về tiêu chuẩn, yêu cầu về năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ theo quy định.

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2023 được tổ chức chặt chẽ, phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị; có sự kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời của thường trực Đảng ủy và các Đảng viên phụ trách chi bộ. Đảng ủy phường đã chủ động sắp xếp, kiện toàn công tác cán bộ trước đại hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giới thiệu nhân sự đại hội. Các nội dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ được thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng. Nhiều ý kiến đóng góp của đảng viên chi bộ góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong việc đóng góp văn kiện đại hội.

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Bồ Đề đã phát huy trí tuệ, sự tham gia đóng góp ý kiến của cấp ủy, đảng viên trong công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Đảng ủy phường đã quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ban thường vụ Đảng ủy cấp trên; chú trọng xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ điểm, rút kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên và phân công Thường trực và Đảng ủy viên phụ trách cùng chi bộ chuẩn bị và dự đại hội nên đạt kết quả tốt. Công tác điều hành, xây dựng chương trình đại hội theo hướng chi tiết, có sự phân công cụ thể, rõ ràng. Đoàn Chủ tịch bám sát theo nội dung, chương trình để đảm bảo tốt việc điều hành đại hội; quán triệt sâu, kỹ các nguyên tắc, quy trình công tác nhân sự đại hội; đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và tuân thủ nguyên tắc bầu cử trong Đảng./.

Một số hình ảnh Đại hội các chi bộ:

Phạm Thị Hải Vân