CÔNG TÁC ĐẢNG

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề tháng 4/2020
Ngày đăng 29/04/2020 | 11:05  | Lượt xem: 229

Ngày 28/4/2020 tại Phòng họp số 1 - trụ sở UBND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề đã tổ chức họp thường kỳ đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác trong tháng 4, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các Ủy viên ban chấp hành đảng bộ phường đã được nghe đồng chí Lưu Ngọc Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường trong tháng 4, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020.

Trong tháng 4 năm 2020, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch: Quyết lit lãnh đạo, ch đạo, thc hin các nhim v, gii pháp trong công tác phòng, chng dch Covid-19 trên địa bàn phường theo ch đạo ca Trung ương, Th tướng Chính ph, Thành ph và Qun; Trin khai các nhim v theo kế hoch s 160-KH/ĐU, ngày 08/8/2019 ca đảng y theo tiến độ (các ni dung trong báo cáo chính tr, tuyên truyn, phc v đại hi) và chun b các điu kin cn thiết để t chc thành công Đại hi đại biu Đảng b phường B Đề ln th XXII, nhim k 2020-2025; Rà soát các nhim v, ch tiêu theo kế hoch công tác, phn đấu cơ bn hoàn thành các ch tiêu, nhim v phát trin KT-XH, quc phòng an ninh; Tăng cường công tác qun lý trt t đô th, trt t xây dng, công tác bo v môi trường, không ngng ci thin môi trường sng ca người dân; Tiếp tc thc hin kết lun 316/KL-TTSTNMT ca Thanh tra S TNMT Hà Ni; Huy động hiu qu các ngun lc tham gia đảm bo an sinh xã hi trên địa bàn phường; kin toàn, nâng cao cht lượng hot động ca h thng chính tr ti t dân ph sau sp xếp t dân ph; Xây dng kế hoch trin khai tng kết hot động T dân ph nhim k 2017 2020 và bu c t trưởng t dân ph trên địa bàn phường nhim k 2020 – 2022.

Tại hội nghị đã có 09 ý kiến trao đổi, thảo luận làm rõ thêm những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy - UBND phường trong tháng 4, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy, chính quyền phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc về hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, thu thuế đất phi nông nghiệp, thu hoa lợi công sản, thuế ngoài quốc doanh, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn  Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận những kết quả đạt được của hệ thống chính trị phường trong thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 4 theo kế hoạch đề ra. Về nhiệm vụ  tháng 5 năm 2020, đồng chí yêu cầu các cấp ủy chi bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

Chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 theo tiến độ kế hoạch; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5, 66 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7/5 và kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động chào mừng thành công của đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXII, tiến tới Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV; Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Đại hội đảng Toàn quốc lần thứ XIII.

UBND phường chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất, bổ sung hồ sơ cấp GCN QSDĐ mới. Tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm trên địa bàn và giải quyết đơn thư theo thẩm quyền; Thực hiện kế hoạch theo nội dung Kết luận 316/KL-STNMT-TTr ngày 25/02/2020 của Sở Tài nguyên môi trường; Duy trì thực hiện quy chế dân chủ trong lĩnh vực trật tự xây dựng; kiểm tra các công trình xây dựng phát sinh trong tháng về việc cấp phép, thông báo khởi công và niêm yết giấy phép; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn phường; xử lý, giải quyết các vi phạm về trật tự đô thị theo phản ánh và qua giám sát của các đơn vị, tổ dân phố; Ra quân tổng vệ sinh trên địa bàn phường theo kế hoạch “Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp –Văn minh”.

Thường xuyên khảo sát các bất cập hệ thống hạ tầng, các điểm chiếu sáng cần lắp đặt bổ sung lập báo cáo đề nghị sửa chữa, bổ sung; Phối hợp Ban quản lý dự án thực hiện kế hoạch nạo vét các tuyến cống, rãnh, mương thoát nước trên địa bàn; Lập hồ sơ giai đoạn 2 dự án cải tạo các ngõ, ngách xuống cấp theo dự án do UBND phường làm chủ đầu tư; Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn năm 2020

- UBND, UB MTTQ, các đoàn thể tiếp tục phối hợp với các lực lượng tổ chức các hoạt động phòng chống dịch Covid-19, triển khai các đợt trực theo chỉ đạo cấp trên. Thực hiện năm chủ đề của Thành phố và quận; thực hiện kỷ cương hành chính, bộ quy tắc ứng xử; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ quan điện tử. Việc vận động, quản lý và sử dụng quỹ phòng chống dịch Covid-19, Đền ơn đáp nghĩa và Quỹ Vì người nghèo theo quy định.

- Các trường học chuẩn bị điều kiện cơ sở, vật chất đón học sinh trở lại theo kế hoạch của Sở giáo dục Thành phố.

- Các chi bộ tăng cường công tác năm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tích cực tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phản ánh sự quan tâm, theo dõi của nhân dân, dư luận xã hội; những tình cảm và các ý kiến đóng góp, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chú trọng lãnh đạo hoạt động của các chi hội đoàn thể, thực hiện công tác dân vận, mô hình dân vận khéo, công tác kiểm tra giám sát và phát triển đảng viên tại chi bộ.

 

 Hoàng Thị Thanh Mai