CÔNG TÁC ĐẢNG

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề tháng 05/2020
Ngày đăng 29/05/2020 | 16:41  | Lượt xem: 533

Chiều ngày 28/5/2020 tại Phòng họp số 1 - trụ sở UBND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề đã tổ chức họp thường kỳ kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 5 và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6.Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các ủy viên ban chấp hành đảng bộ phường đã được nghe đồng chí Lưu Ngọc Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường tháng 5 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong tháng 6.

Theo đó, trong tháng 5, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch: Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, 66 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7/5 và kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; Tổ chức trao tặng huy hiệu đảng cho các 17 đồng chí nhân huy hiệu 45, 40, 30 năm tuổi đảng đợt 19/5; Lãnh đạo tổ chức tổng kết hoạt động Tổ dân phố nhiệm kỳ 2017 - 2020 và bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường, nhiệm kỳ 2020 – 2022; Lãnh đạo, chỉ đạo UBND, UB MTTQ, các đoàn thể thực hiện năm chủ đề của Thành phố và Quận; thực hiện kỷ cương hành chính, bộ quy tắc ứng xử; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ quan điện tử. Việc vận động, quản lý và sử dụng quỹ Covid-19, Đền ơn đáp nghĩa và Quỹ Vì người nghèo theo quy định; Đảng ủy - HĐND - UBND rà duyệt các chỉ tiêu kinh tế quý II/2020 để tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện có hiệu quả thông báo kết luận của Quận ủy đối với phường Bồ Đề; Chỉ đạo hoạt động của khối vận, thực hiện Dân vận chính quyền, các mô hình Dân vận khéo năm 2020; triển khai cuộc thi viết về điển hình Dân vận khéo năm 2020 theo kế hoạch của Ban dân vận Thành ủy; Chỉ đạo tiếp tục khắc phục, xử lý các tồn tại, vi phạm trong công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn phường theo Kết luận thanh tra số 316/KL-STNMT-TTr của Sở Tài nguyên môi trường;Chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng địa phương và phòng chống thiên tai năm 2020; Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc duy trì việc đánh giá việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân của cán bộ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII) về xây dựng đảng và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị đã có 06 ý kiến trao đổi,thảo luận làm rõ thêm những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy - UBND phường theo kế hoạch  tháng 5; những giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 6, thực hiện biểu tiến độ chủ đề công tác năm 2020. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy, chính quyền phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc tại tổ dân phố liên quan đến công tác triển khai thu thuế đất phi nông nghiệp năn 2020, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, GPMB, quản lý đất đai,…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận những kết quả đạt được của hệ thống chính trị phường trong thực hiện các nhiệm vụ tháng 5/2020 theo kế hoạch đề ra.Về nhiệm vụ  tháng 6, đồng chí yêu cầu các cấp ủy chi bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

- Triển khai kế hoạch thực hiện thu thuế đất phi nông nghiệp năm 2020. Rà soát để thu hoa lợi công sản; duy trì việc thu phí, lệ phí; tăng cường phối hợp với Chi cục thuế trong thu thuế ngoài quốc doanh, thuế xây dựng nhà tư nhân trên địa bàn phường.

- Thực hiện kế hoạch khắc phục, xử lý các tồn tại, vi phạm trong công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn phường theo Kết luận 316 của của Sở Tài nguyên và môi trường theo tiến độ đề ra.

- HĐND phường phối hợp với Thường trực UBND, MTTQ chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ X- HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Hoàn thành tổng kết hot động T dân ph nhim k 2017 - 2020 và bu c T trưởng t dân ph trên địa bàn phường, nhim k 2020 – 2022

- Duy trì  thực hiện, đôn đốc giám sát kế hoạch “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và kế hoạch thực hiện chủ đề “Hành động Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp – văn minh” của phường năm 2020.

- Chỉ đạo đánh giá, thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII) về xây dựng đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị.

- Duy trì thực hiện cải cách hành chính, cơ quan điện tử, rà soát lại quy trình nội bộ. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện chi trả, hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ đảm bảo đúng đối tượng và các quy định, hướng dẫn của UBND quận. Tổ chức tốt tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn phường.

- Lãnh đạo UBND, MTTQ, các đoàn thể tổ chức sơ kết công tác quý II/2020;

- Chi bộ tổ dân phố chỉ đạo Ban lãnh đạo và các chi hội đoàn thể TDP tập trung lãnh đạo công tác Bầu cử tổ trưởng nhiệm kỳ 2020- 2022; thực hiện chủ đề năm 2020 do quận triển khai.

- Các chi bộ tăng cường công tác nm bt tư tưởng ca cán b, đảng viên và nhân dân, tích cc tuyên truyn, t chc các hot động k nim gn vi thc hin Ch th 05-CT/TW v tiếp tc đẩy mnh vic hc tp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh; Phn ánh s quan tâm, theo dõi ca nhân dân, dư lun xã hi; nhng tình cm và các ý kiến đóng góp, nguyn vng ca cán b, đảng viên và qun chúng nhân dân đối vi Đại hi đảng b các cp tiến ti Đại hi ln th XIII ca Đảng; Lãnh đạo hoạt động của các chi hội đoàn thể, thực hiện công tác dân vận, mô hình Dân vận khéo, kiểm tra giám sát và phát triển đảng viên tại chi bộ.

 

Hoàng Thị Thanh Mai