CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy phường Bồ Đề tổ chức học tập chuyên đề, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2020, quán triệt Đại hội đại biểu Đảng bộ phường và chương trình hành động nhiệm kỳ 2020-2025, thông tin thời sự 06 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 14/06/2020 | 09:49  | Lượt xem: 198

Thực hiện Công văn 386-CV/BTGQU ngày 27/12/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên về việc học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2020; Kế hoạch 171-KH/ĐU ngày 13/01/2020 của Đảng ủy phường Bồ Đề về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngày 11/6/2020, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường, phường Bồ Đề đã tổ chức 02 buổi học tập chuyên đề, thực hiện chỉ thị 05-CT/TW năm 2020, quán triệt Đại hội đại biểu Đảng bộ phường và chương trình hành động nhiệm kỳ 2020-2025, thông tin thời sự trong nước và quốc tế 06 tháng đầu năm 2020 cho các cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc.

Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt và thông tin thời sự

 

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Lưu Ngọc Tiến – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường, các đồng chí Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQ, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể phường, Đảng viên 33 chi bộ trực thuộc, các đồng chí tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng Hội CCB, Hội LHPN, bí thư chi đoàn 23 tổ dân phố.

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy phường đồng chí Lưu Ngọc Tiến- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy đã quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Lưu Ngọc Tiến - Phó BTTT Đảng ủy quán triệt NQ Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Bồ Đề
lần thứ XXII, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Hội nghị đã nghe được đồng chí Phạm Xuân Thâu – Báo cáo viên Trung ương, nguyên Tổng biên tập tạp trí thông tin đối ngoại, Ban tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Theo đó, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết “Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nội dung mang tính chiến lược, quyết định thành công của cách mạng Việt Nam”. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Phạm Xuân Thâu quán triệt các nội dung học tập và thông tin về tình hình
thời sự trong nước và thế giới 6 tháng đầu năm 2020

 

Tiếp đó, báo cáo viên đã truyền đạt, thông tin những nội dung quan trọng về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội – an ninh quốc phòng, công tác đối ngoại, công tác xây dựng Đảng của Đảng và Nhà nước ta; đặc biệt là về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, với quyết tâm của lãnh đạo Đảng Nhà nước là làm trong sạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo Trung ương; đồng chí cũng trao đổi, thông tin về tình hình cục diện kinh tế và chính trị Thế giới trong thời gian qua.

Với mục đích giúp các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, nắm bắt những thông tin mới và chính xác trong toàn hệ thống chính trị, bổ sung kịp thời công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân. Từ đó, góp phần đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Hội nghị đã diễn ra với tinh thần nghiêm túc, đạt hiệu quả cao và nhân được cán bộ, đảng viên đánh giá cao.

                                                                                                                                    Thu Hà