CÔNG TÁC ĐẢNG

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề tháng 6/2020
Ngày đăng 23/06/2020 | 15:16  | Lượt xem: 194

Sáng ngày 23/6/2020 tại Phòng họp số 1 - trụ sở UBND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề đã tổ chức họp thường kỳ kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; xin ý kiến đóng góp vào dự thảo quy chế hoạt động của BCH, ban thường vụ đảng ủy và dự thảo quy chế hoạt động của UBKT đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị.

Đ/c Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các Ủy viên ban chấp hành đảng bộ phường đã được nghe đồng chí Lưu Ngọc Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2020; trình bày các nội dung trong dự thảo quy chế hoạt động của BCH, ban thường vụ đảng ủy và dự thảo quy chế hoạt động của UBKT đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch: Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2020; quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường và chương trình hành động nhiệm kỳ 2020-2025; Thông tin thời sự trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2020; Lãnh đạo tổ chức tổng kết hoạt động Tổ dân phố nhiệm kỳ 2017 - 2020 và bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường, nhiệm kỳ 2020 – 2022; lãnh đạo, chỉ đạo UBND, UB MTTQ, các đoàn thể thực hiện năm chủ đề của Thành phố và Quận; thực hiện kỷ cương hành chính, bộ quy tắc ứng xử; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ quan điện tử. Việc vận động, quản lý và sử dụng quỹ Covid-19, Đền ơn đáp nghĩa và Quỹ Vì người nghèo theo quy định; Chỉ đạo hoạt động của khối vận, thực hiện Dân vận chính quyền, các mô hình Dân vận khéo năm 2020; triển khai cuộc thi viết về điển hình Dân vận khéo năm 2020 theo kế hoạch của Ban dân vận Thành ủy; Lãnh đạo HĐND phường chuẩn bị các nội dung chương trình kỳ họp thứ X và các hoạt động giám sát theo kế hoạch năm 2020; Lãnh đạo, chỉ đạo UBND thực hiện thu ngân sách, nâng cao trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế, tổ khoán quản về quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng và việc khắc phục, xử lý các tồn tại, vi phạm trong công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn phường theo Kết luận thanh tra số 316/KL-STNMT-TTr của Sở Tài nguyên môi trường; Chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng địa phương và phòng chống thiên tai năm 2020; Ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ các đồng chí đảng ủy viên; Rà soát, kiện toàn các BCĐ của đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025 và chỉ đạo UBND, MTTQ, các đoàn thể rà soát Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng phường phù hợp với quy định hiện hành đảm bảo rõ trách nhiệm đối với từng cá nhân; Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc duy trì việc đánh giá việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân của cán bộ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII) về xây dựng đảng và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thường xuyên sâu sát cơ sở, kiểm tra hiện trường để tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế, giữ vững ổn định tình hình chính trị địa phương.

Tại hội nghị đã có 05 ý kiến trao đổi, thảo luận làm rõ thêm những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy - UBND phường trong 6 tháng đầu năm, những giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2020. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy, chính quyền phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề khó khăn, vướng mắc. Cần quyết liệt trong công tác thu thuế, tình trạng nợ đọng thuế chưa được giải quyết triệt để, sự phối hợp chưa chặt chẽ và kiên quyết trong công tác đôn đốc thu nợ đọng của hoa lợi công sản, thuế ngoài quốc doanh, thuế phi nông nghiệp. Duy trì công tác trật tự đô thị, chốt trực tại các điểm tồn tại lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh, bán hàng.... Lập hồ sơ quản lý đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích, đất công khác trên địa bàn phường theo Kết luận 316/KL-UBND của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Phát huy tốt vai trò trong thực hiện 6 qui chế ở cơ sở do quận ban hành (đặc biệt vận động nhân dân, hộ kinh doanh thực hiện giữ gìn TTĐT, VSMT và thực hiện chủ đề Quận năm 2020 tại cộng đồng khu dân cư).

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn  Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận những kết quả đạt được của hệ thống chính trị phường trong thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2020 theo kế hoạch đề ra. Về nhiệm vụ  tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2020, các cấp ủy chi bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

- Lãnh đạo HĐND chuẩn bị các nội dung chương trình kỳ họp thứ X-HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 và thực hiện giám sát công tác quản lý đất đai, GPMB, thu thuế trên địa bàn phường.

- Quản lý tốt quỹ đất công, các mặt bằng đã cho thuê, thường xuyên rà soát, đôn đốc các cá nhân thuê đất nộp thuế đảm bảo quy định. Thực hiện tốt công tác về môi trường và thực hiện các dự án GPMB trên địa bàn.

- Lãnh đạo, chỉ đạo UBND thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao, chi theo đúng Luật ngân sách hiện hành, duy trì mô hình khoán quản về quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn phường. Triển khai Phương án quản lý, khai thác và chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất nông nghiệp giai đoạn 2020-2025

- Duy trì  thực hiện kế hoạch chủ đề Thành phố Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp” và kế hoạch thực hiện chủ đề Quận năm 2020 “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch  đẹp- văn minh”.

- Chỉ đạo đánh giá, thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII) về xây dựng đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Đảng ủy, UBND rà soát, kiện toàn, phân công kịp thời cán bộ, công chức trong thực hiện Quy chế làm việc, hoạt động BCĐ cấp phường đảm bảo liên tục, hiệu lực, hiệu quả.

- Duy trì thực hiện cải cách hành chính, cơ quan điện tử; rà soát, thực hiện tốt quy trình nội bộ, ISO 9001:2015.

- Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt đối với người có công, đối tượng BTXH, hộ cận nghèo trên địa bàn.

- Quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường

- Các chi bộ tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Phường và Quận, thực hiện Nghị quyết TW4( khóa XII) gắn Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                                      

                              Hoàng Thị Thanh Mai- Cán bộ VPĐU