CÔNG TÁC ĐẢNG

Ban thường vụ Đảng ủy phường Bồ Đề làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Ngày đăng 10/07/2020 | 10:49  | Lượt xem: 124

Ban thường vụ Đảng ủy phường Bồ Đề làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Vào hồi 15h30 ngày 09/7/2020 tại Phòng họp số 1 - UBND phường, Ban thường vụ Đảng ủy phường làm việc với Ủy ban mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội gồm : hội Cựu chiến binh, hội Liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực UBND, Thường trực UBMTTQ và chủ tịch, phó chủ tịch các đoàn thể chính trị - xã hội phường.

Đ/c Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị

Đồng chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường đã trao đổi một số nội dung đề nghị MTTQ, các đoàn thể báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, trong đó trọng tâm là thực hiện các chỉ tiêu quận giao, công tác phối hợp với UBND, MTTQ, các  đoàn thể, trong việc thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành phố, Quận và những nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên, nhiệm vụ chính trị của phường.

Tại buổi làm việc đồng chí chủ tịch UBMTTQ, các đoàn thể đã báo cáo với Ban thường vụ những nội dung đã thực hiện 6 tháng đầu năm,  nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Những vướng mắc và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu còn lại của 6 tháng cuối năm; trong 6 tháng đầu năm MTTQ và các đoàn thể đã bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy phường triển khai đến các chi hội đoàn thể tại tổ dân phố. Thực hiện giám sát 6 Quy chế dân chủ do quận ban hành.Thực hiện các tiêu chí cơ quan điện tử, kỷ cương hành chính gắn trách nhiệm với người đứng đầu. Rà soát các quy trình nội bộ, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo đối với Đảng ủy phường và quận hội, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu trên giao.

Kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận những thành tích đã đạt được của UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong 6 tháng đầu năm, tiếp thu các ý kiến đóng góp cho ban thường vụ Đảng ủy về những vướng mắc, giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại của năm.

Đồng chí đề nghị UBMTTQ các đoàn thể tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác  giám sát, phản biện; tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí cơ quan điện tử, các nội dung đăng tải tin bài; rà soát lại công tác phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể. Đồng chí nhấn mạnh  để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường gắn với chủ đề “ Hành động vì một quận Long Biên xanh - sạch - đẹp- văn minh”. Giữ vững danh hiệu phường văn minh đô thị, yêu cầu MTTQ và các đoàn thể bám sát nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch năm đã đề ra, thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ Đảng ủy phường giao; tiếp tục thực hiện công tác phối hợp với UBND phường tuyên truyền vận động nhân dân về giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; tuyên truyền đến các hội viên, đoàn viên về thực hiện 6 quy chế dân chủ do quận ban hành gắn với thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị; thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định; tham gia mô hình tự quản tại các tuyến phố, tuyến ngõ được phân công, góp phần vào ổn định và phát triển của phường ./. 

                                                         

 Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch Hội CCB