CÔNG TÁC ĐẢNG

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, khối Dân vận đảng ủy phường Bồ Đề giao ban 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 10/07/2020 | 11:22  | Lượt xem: 112

Chiều ngày 09/7/2020 tại Phòng họp số 1 - trụ sở UBND phường, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, khối Dân vận đảng ủy họp nhằm kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác trong 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND phường- Trưởng ban BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, thành viên BCĐ thực hiện QCDC và khối vận phường đã được nghe đồng chí Lưu Ngọc Tiến – Phó bí thư thường trực đảng ủy, Phó ban chỉ đạo, Trưởng khối Dân vận báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác dân vận, hoạt động của UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH 6 tháng đầu năm 2020.

6 tháng đầu năm thực hiện sự chỉ đạo của BCĐ thực hiện QCDC Quận, Đảng ủy - BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở đã thực hiện có hiệu quả những nội dung chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2020 đề ra. Đảng ủy phường tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, tăng cường kiểm tra thực hiện đến các lĩnh vực về TTĐT, TTXD, GPMB và bảo vệ môi trường; các dự án đầu tư công trên địa bàn để dân biết và giám sát; chăm lo, hỗ trợ kịp thời các đối tượng khó khăn và bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra. Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các Tổ dân vận tham mưu tổ chức thực hiện nghị quyết Đảng ủy hàng tháng đảm bảo tiến độ kế hoạch, phối hợp trong triển khai tổ chức thực hiện.UBND - MTTQ, các đoàn thể, Chi bộ Tổ dân phố phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong nhân dân về đảm bảo giữ gìn VSMT, TTĐT..... đặc biệt trong công tác phòng , chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn phường hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ phường triển khai; các tập thể, cá nhân hăng hái đăng ký mô hình “Dân vận khéo” để tổ chức thực hiện trong năm 2020.

Tại hội nghị đã có 05 ý kiến trao đổi, thảo luận làm rõ thêm những kết quả đã đạt được. Đồng thời đề xuất BCĐ phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2020 như: Tăng cường chỉ đạo và thực hiện dân vận chính quyền, 6 QCDC trong các loại hình mới, công tác tôn giáo- di tích, các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống, ngày thành lập...

Kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND phường- Trưởng ban BCĐ thực hiện QCDC tổng hợp các kết quả đạt được cũng như các hạn chế, tồn tại trong 6 tháng đầu năm về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện QCDC và công tác dân vận. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí yêu thành viên BCĐ và thành viên khối Dân vận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, khối Dân vận đảng ủy đảm bảo phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc; chỉ đạo chi bộ tổ dân phố kiện toàn kịp thời Tổ dân vận khi có sự thay đổi; UBND phường chỉ đạo rà soát kiện toàn các Ban quản lý di tích, lễ hội.

2. Chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên;  tình hình dư luận trong nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở, đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến ANCT- TTATXH, phòng chống cháy nổ, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, đô thị, tôn giáo, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV...

3. Tập trung thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXII( 2020-2025) trên hệ thống ĐTT, cổng TTĐT, qua các hội nghị...

4. UBND phường thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền( chủ động dự báo tình hình, phối hợp thực hiện công tác GPMB, giải quyết đơn thư, hoạt động hòa giải ở cơ sở, giải quyết các TTHC... )

5. Tăng cường thực hiện 6 QCDC quận ban hành có hiệu quả, tránh hình thức, trú trọng việc công khai, cung cấp tài liệu kịp thời để công khai tại  trụ sở NVH tổ dân phố, trụ sở và trung tâm VH-TT phường; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, xử lý và giải quyết theo thẩm quyền sau khi tiếp nhận thông tin, phản ảnh.

6.  Chỉ đạo chi bộ tổ dân phố nhằm tăng cường sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại tổ dân phố giữa Tổ dân vận và Ban công tác mặt trận và thực hiện chuyên đề     “ Vai trò của Tổ dân vận ở tổ dân phố trong việc thực hiện 6 QCDC ở cơ sở”.

7. MTTQ và các đoàn thể tăng cường giám sát, phản biện xã hội theo quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và giám sát 6 QCDC trong các loại hình mới.

8. Đánh giá thực hiện phong trào “Dân vận khéo” năm 2020, nhân rộng các mô hình thực hiện có hiệu quả. Tích cực tham gia hội thi viết về điển hình “Dân vận khéo” theo kế hoạch của Ban Dân vận Thành ủy triển khai.

9. Thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7, Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; thăm tặng quà các chức sắc tôn giáo nhân các ngày kỷ niệm, lễ trọng.

10. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo, Dân vận, Tổ chức xây dựng đảng, Văn phòng cấp ủy; 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Chỉ đạo, tạo điều kiện cho Hội Cựu TNXP tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ.

                                                                  

                                                                              Hoàng Thị Thanh Mai