CÔNG TÁC ĐẢNG

Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy phường Bồ Đề giao ban thường kỳ
Ngày đăng 10/07/2020 | 14:54  | Lượt xem: 519

Sáng ngày 10/7/2020 tại phòng hop 1-UBND phường, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Bồ Đề đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020

Dự Hội nghị  có các đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Lưu Ngọc Tiến – Phó bí thư thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ủy chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng bộ phường đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự chỉ đạo của UBKT Quận ủy, chủ động tham mưu giúp Đảng ủy trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện bảo đảm theo kế hoạch đề ra. Đại hội đảng bộ phường lần thứ XXII đã thành công tốt đẹp, các thành viên trong UBKT Đảng ủy đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, đúng với phương án nhân sự được BTV Quận ủy phê duyệt. Bên cạnh việc thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ theo Điều 30, 32 của Điều lệ Đảng quy định, ngay sau Đại hội UBKT đã tham mưu cho Đảng ủy ban hành Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch năm 2020.  

Tại hội nghị, các đồng chí dự họp đã trao đổi, phát biểu về những tồn tại, hạn chế và những phát sinh, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác lưu trữ, lập hồ sơ của UBKT Đảng ủy, các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác KTGS trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lưu Ngọc Tiến- Phó bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy đánh giá cao sự nỗ lực của ủy ban kiểm tra Đảng ủy trong việc tham mưu, giúp Đảng ủy triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm của Đảng ủy và việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ủy ban kiểm tra, đồng thời nhấn mạnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác KTGS 6 tháng cuối năm đó là: Hoàn thành và vượt kế hoạch đã đề ra của UBKT đảng ủy năm 2020 trước 15/11; Tích cực tham mưu cho Đảng ủy trong kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm; Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Tham mưu cho Đảng ủy ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ động hướng dẫn cấp ủy chi bộ trực thuộc nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của chi bộ; Thực hiện tốt quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ UBKT đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                             

                                                                                  Nguyễn Văn Hùng

                                                                        Phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy