CÔNG TÁC ĐẢNG

Phường Bồ Đề họp Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tháng 9/2020
Ngày đăng 22/09/2020 | 11:19  | Lượt xem: 888

Sáng ngày 22/9/2020, tại phòng họp số 1, Phường Bồ Đề tổ chức họp Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2020.

Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử phường. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo, kiểm đếm các công việc liên quan công tác thực hiện kỷ cương hành chính và nội quy cơ quan; nghe báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ tháng 9/2020.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo đã kết luận và giao nhiệm vụ:

1. Chậm nhất đến ngày 28/9/2020, đồng chí Chủ tịch UBND phường tổ chức quán triệt các nội dung liên quan đăng ký lịch tuần, đăng tải tài liệu họp lên phần mềm điều hành tác nghiệp đến toàn bộ Cán bộ, công chức, người lao động khối chính quyền.

2. Đồng chí Nguyễn Sơn Tùng- Cán bộ CNTT tiếp tục đối chiếu bộ tiêu chí của mô hình cơ quan điện tử và báo cáo lại kết quả cho đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND phường.

3. Đồng chí Lưu Ngọc Tiến- Phó bí thư TT, trưởng ban biên tập tin bài tiếp tục kiểm soát hoạt động của Ban biên tập tin bài, thực hiện đánh giá kết quả hàng tuần, kịp thời khắc phục những tồn tại (nếu có).

4. Đối với công tác tự kiểm tra công vụ khối chính quyền, giao đồng chí Nguyễn Văn Luyện – Chủ tịch UBND phường kiểm soát, chỉ đạo tự kiểm tra và đánh giá theo quy định.

5. Giao đồng chí Lưu Ngọc Tiến – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy kiểm soát, thực hiện tự kiểm tra về công tác cải cách hành chính, ứng dụng ISO 9001:2015 của khối Đảng, đoàn thể

Các nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện được thành viên BCĐ báo cáo, đánh giá tại kỳ họp giao ban tháng 10/2020.