CÔNG TÁC ĐẢNG

UB.MTTQ phường Bồ Đề tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi).
Ngày đăng 16/03/2015 | 00:00  | Lượt xem: 611

Thực hiện KH số 12/KH – MTTQ ngày 15/01/2015 của UBMTTQ quận Long Biên. Kế hoạch số 14/KH-MTBĐ ngày 21/01/2015 của UBMTTQ phường Bồ Đề. Được sự đồng ý của Đảng ủy phường, ngày 13/3/2015 tại phòng họp số 3. UBMTTQ phường Bồ Đề đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi).

          Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c: Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch UBMTTQ Quận Long Biên

           Các ông (bà) là ủy viên Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ 2014 - 2019, trưởng các đoàn thể của, trưởng Ban công tác Mặt trận.

          Tại hội nghị thay mặt Thường trực Ủy ban MTTQ phường ông Nguyễn Văn Châu – Phó chủ tịch UBMTTQ đã giới thiệu và tóm tắt nội dung dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi), đồng thời gợi ý một số nội dung mới để hội nghị thảo luận như: về phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, áp dụng pháp luật dân sự, về xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự, chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, tài sản, giao dịch dân sự, về đại diện, thời hiệu, thời điểm xác lập quyền sở hữu và các vật quyền khác, về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự…

          Sau khi các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, đ/c Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch UBMTTQ quận Long Biên đã phát biểu với hội nghị, đ/c biểu dương UBMTTQ phường đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến đối với Bộ Luật dân sự (sửa đổi) trong hệ thống Mặt trận, đồng thời đ/c biểu dương các đại biểu dự hội nghị với tinh thần trách nhiệm đã đóng góp những ý kiến quý báu đối với Bộ Luật dân sự (sửa đổi).

          Đ/c mong rằng sau khi bộ Luật dân sự (sửa đổi) được nhân dân đóng góp ý kiến và được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành. Bộ luật sẽ đi vào đời sống thường nhật của mỗi người dân. Đồng thời đề nghị nhân dân thực hiện nghiêm túc Bộ Luật./.

 

Nguyễn Văn Châu