CÔNG TÁC ĐẢNG

BCĐ ứng dụng Công nghệ thông tin và Đề án 06 phường họp giao ban tháng 10
Ngày đăng 02/11/2022 | 10:29  | Lượt xem: 110

Chiều ngày 25/10/2022, tại phòng họp số 1, Phường Bồ Đề tổ chức họp Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2022

Dự buổi họp có các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Bí thư Đảng ủy phường –Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Sơn Tùng – CB CNTT – thường trực Ban chỉ đạo đã thông qua quyết định thành lập Ban chỉ đạo theo đó hợp nhất Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT và Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 thành 01 Ban chỉ đạo do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Bí thư Đảng ủy phường là Trưởng ban.

Hội nghị cũng đã được nghe quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo và kết quả thực hiện ứng dụng CNTT trong điều hành, thực thi nhiệm vụ tháng 10/2022.

Cũng tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã bàn bạc các nội dung trọng tâm như: Kết cấu báo cáo của Ban chỉ đạo hàng tháng; việc triển khai các nhiệm vụ theo Đề án 06 về chuyển đổi số; việc kiểm soát và nguyên tắc hoạt động của trang zalo “Chính quyền điện tử”, group facebook “Tôi yêu phường Bồ Đề”; việc định hướng và thực hiện theo định hướng tin bài hàng tuần.

Kết luận buổi họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Trưởng ban chỉ đạo đã yêu cầu cán bộ CNTT phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 trên cơ sở phối hợp với các bộ phận, cá nhân có liên quan. Giao Thư ký Ban chỉ đạo, báo cáo lại đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo nội dung cuộc họp để xem xét và chỉ đạo./.