CÔNG TÁC ĐẢNG

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề tháng 2/2023
Ngày đăng 01/03/2023 | 13:14  | Lượt xem: 123

Chiều ngày 27/2/2023 tại Phòng họp số 2 - trụ sở UBND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề đã tổ chức họp thường kỳ gồm các nội dung sau:

Kiểm điểm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Quốc phòng An ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023; Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tháng 02/2023; Thông qua dự thảo Nghị quyết chuyên đề thực hiện tuyến đường, tuyến phố VMĐT năm 2023, Nghị quyết chuyên đề thực hiện an sinh xã hội và hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2023, Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo về đẩy mạnh công tác Y tế - Dân số trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường chủ trì hội nghị.

 Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, tại hội nghị các ủy viên ban chấp hành Đảng bộ phường đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung nêu trên. Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, khẳng định các kết quả đã đạt được và chỉ ra những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3. Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường tập trung lãnh đạo thực hiện các nội dung đã được hội nghị Ban chấp hành nhất trí thông qua.

          Hoàng Thị Thanh Mai