CÔNG TÁC ĐẢNG

Phường Bồ Đề đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của TP Hà Nội"
Ngày đăng 11/08/2022 | 09:01  | Lượt xem: 83

Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế.

Nhằm phát huy tối đa vị trí, vai trò chiến lược quan trọng của Hà Nội, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị quyết 15-NQ/TW có ý nghĩa hết sức quan trọng,kế thừa và phát huy thành quả của Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 và xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện Kế hoạch số 129-KH/BTGTU ngày 27/7/2022 của Quận ủy Long Biên “Tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15- NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Đảng ủy phường Bồ Đề đã ban hành Kế hoạch số 102-KH/QU ngày 01/8/2022 “Tuyên truyền và triển khai Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15- NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, thể lệ và cách thức tham gia Hội thi bằng các hình thức phong phú như: thông qua sinh hoạt chi bộ tháng 8; tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử phường, trang Zalo UBND phường, các hội nhóm đoàn thể và đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội (facebook, nhóm zalo)...

Đoàn thanh niên tham gia hội thi

Đảng ủy phường giao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập các đội hình xung kích hỗ trợ, hướng dẫn việc đăng ký tài khoản và tham gia thi Vòng sơ khảo tại các Chi bộ, Tổ dân phố và địa bàn dân cư để giúp cho đông đảo người dân được tiếp cận với nội dung Nghị quyết 15 và tham gia hưởng ứng Hội thi.

Đảng ủy triển khai hiệu quả Hội thi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, nhân dân trên địa bàn phường. Hàng tuần, đôn đốc Ban giám hiệu các trường tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên và học sinh tích cực hưởng ứng, tham gia dự thi đủ 04 tuần tại Vòng sơ khảo.

Giao diện trang wed tuyengiaothudo.vn để đăng ký tham gia trực tuyến

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW gồm 02 vòng thi: Vòng sơ khảo (Thi trắc nghiệm trực tuyến diễn ra trong 04 tuần trên nền tảng thi trực tuyến https://tuyengiaothudo.vn Mỗi thí sinh có 01 lượt thi mỗi tuần. Ở mỗi lượt thi, thí sinh trả lời 20 câu hỏi dạng trắc nghiệm và 01 câu hỏi tự luận. Trong đó, với 20 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi có thời gian 30 giây để thí sinh vừa đọc đề và chọn đáp án trả lời. Với mỗi câu trả lời đúng, thí sinh được 05 điểm; với câu hỏi tự luận, thí sinh soạn câu trả lời trực tiếp trên nền tảng thi với số lượng 250 – 500 từ.Sau mỗi tuần thi, Ban Tổ chức lựa chọn ở mỗi tuần thi 03 thí sinh có điểm số phần thi trắc nghiệm cao nhất, thời gian trả lời nhanh nhất xét từ cao xuống thấp được nhận Giải tuần; chấm điểm và lựa chọn 04 thí sinh có phần trả lời câu hỏi tự luận xuất sắc nhất để tham gia Vòng Chung khảo cấp Thành phố. Vòng chung khảo: diễn ra dưới hình thức thi “sân khấu hoá” với 03 vòng thi (trắc nghiệm, thuyết trình, trả lời câu hỏi). 16 thí sinh tham gia Vòng chung kết (bao gồm 12 thí sinh đạt thành tích cao tại Vòng sơ khảo, 04 thí sinh có bài thi tự luận xuất sắc) bốc thăm để chia thành 04 đội, mỗi đội thi có 04 thành viên. Vòng chung khảo có 03 phần thi diễn ra trên sân khấu là: Trắc nghiệm, Thuyết trình và Trả lời câu hỏi.

Vòng sơ khảo: diễn ra trong 04 tuần từ ngày 01/8/2022 đến ngày 31/8/2022,

+ Tuần 1: Bắt đầu từ 8h00 ngày 01/8/2022 đến 23h00 ngày 07/8/2022

+ Tuần 2: Bắt đầu từ 8h00 ngày 08/8/2022 đến 23h00 ngày 14/8/2022

+ Tuần 3: Bắt đầu từ 8h00 ngày 15/8/2022 đến 23h00 ngày 21/8/2022

+ Tuần 4: Bắt đầu từ 8h00 ngày 22/8/2022 đến 23h00 ngày 28/8/2022

- Vòng Chung khảo: 16 thí sinh có thành tích xuất sắc tại vòng sơ khảo tham gia thi Vòng Chung khảo dự kiến tổ chức ngày 15/9/2022 dưới hình thức thi “sân khấu hoá”

Thông qua Hội thi sẽ giúp Nghị quyết 15-NQ/TW sớm đi vào cuộc sống và tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045; tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô