CÔNG TÁC ĐẢNG

Phường Bồ Đề họp thống nhất các nội dung hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quận
Ngày đăng 16/11/2022 | 11:34  | Lượt xem: 59

Chiều ngày 14/11/2022, tại phòng họp số 1, Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường chủ trì họp thống nhất các nội dung hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quận (06/11/2003-06/11/2023).

Dự họp có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và trưởng các đoàn thể CTXH phường.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu các đơn vị, tập thể lựa chọn các nội dung thực hiện, những công trình, phần việc, hoạt động hướng tới chào mừng 20 năm ngày thành lập Quận phải đảm bảo tính tiêu biểu, thực hiện đúng tiến độ đề ra, với phương châm "Thiết thực - hiệu quả - an toàn - tiết kiệm", huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị và nhân dân; phân công nhiệm vụ rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo các nội dung và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, được sự thống nhất trong Thường trực Đảng ủy phường, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường kết luận: Trong năm 2023, phường Bồ Đề đăng ký với Quận ủy, UBND Quận 11 nội dung hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quận, trong đó thuộc nhóm các hoạt động tuyên truyền, trang trí trực quan có 2 nội dung; Nhóm các công trình phần việc chào mừng có 4 nội dung; Nhóm các hoạt động Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có 3 nội dung; Nhóm các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội có 2 nội dung. Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc các nội dung công việc đề ra trong năm 2023, góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quận Long Biên (06/11/2003-6/11/2023).

Hoàng Thị Thanh Mai