CÔNG TÁC ĐẢNG

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề tháng 02/2021
Ngày đăng 27/02/2021 | 11:04  | Lượt xem: 276

Sáng ngày 26/02/2021 tại Phòng họp số 1 - trụ sở Cơ quan Đảng – Chính quyền phường Bồ Đề, Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề đã họp để thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo: Đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy phường tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2021 và các nội dung liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 03/2021.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị.

Đ/c Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị

Tại hội nghị các ủy viên ban chấp hành Đảng bộ phường đã thảo luận, đóng góp 6 ý kiến vào nội dung nêu trên, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu khẳng định những kết quả đạt được của hệ thống chính trị phường trong thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 02/2021 theo kế hoạch đề ra. Thống nhất các nội dung về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2021 và yêu cầu các cấp ủy chi bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường tập trung lãnh đạo thực hiện nội dung sau:

- Triển khai kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận của Ban thường vụ quận ủy đối với phường năm 2021

- Tập trung triển khai thu các sắc thuế, phí trên địa bàn theo kế hoạch;    rà soát và giám sát có kết quả về biến động trong danh sách công khai thuế tại các tổ dân phố theo Quy chế dân chủ.

- Giải quyết các nhiệm vụ thường xuyên về quản lý đất đai theo đúng quy định, tập trung xử lý các nội dung theo kết luận 316 của Sở tài nguyên môi trường.

- Tăng cường rà soát kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong trật tự xây dựng và trật tự đô thị.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về Đại hội Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Người cao tuổi; tuyên truyền công tác bầu cử Đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, ngày thành lập Đoàn 26/3…

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Duy trì công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân theo chuẩn quốc gia về Y tế xã phường; tăng cường giám sát các hoạt động chống dịch và có biện pháp xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra; duy trì kiểm tra đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; Quản lý tốt các hoạt động hành nghề y dược tư nhân.

- Tổ chức duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn phường.

- Tổ chức tốt công tác giao quân nhập ngũ năm 2021 về các đơn vị lực lượng vũ trang.

- Các chi bộ tiếp tục đôn đốc cán bộ đảng viên thực hiện tốt kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII .

Với những trọng tâm trên và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, nhân dân trong toàn Đảng bộ phường các nhiệm vụ của phường trong tháng 03/2021 sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

                                                                                          Hoàng Thị Thanh Mai