CÔNG TÁC ĐẢNG

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề tháng 12/2021
Ngày đăng 30/12/2021 | 16:45  | Lượt xem: 339

Sáng ngày 28/12/2021 tại Phòng họp 203 - TTVH phường Bồ Đề, Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề đã họp để thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo

Chương trình công tác của BCH Đảng bộ phường; Kế hoạch kiểm tra giám sát của BTV, BCH đảng bộ phường năm 2022; Kế hoạch kiểm tra giám sát của UBKT đảng ủy năm 2022; Kiểm điểm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tháng 12/2021 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2022

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – QUV, Bí thư Đảng ủy phường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị các ủy viên ban chấp hành Đảng bộ phường đã thảo luận, đóng góp các ý kiến vào nội dung nêu trên, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – QUV, Bí thư Đảng ủy phường tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, khẳng định những kết quả đạt được của hệ thống chính trị phường trong thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2021 theo kế hoạch đề ra. Thống nhất các nội dung về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 01, chương trình  công tác năm 2022 và thông qua 2 kế hoạch KTGS của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, giao UBKT Đảng ủy chỉnh sửa, hoàn thiện để triển khai thực hiện.

                                                                                          Hoàng Thị Thanh Mai