danh sách khen thưởng

Hiển thị 1 - 20 trong 30 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
237/QĐ-UBND QĐ khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9 29/09/2016
117-QĐ/ĐU QĐ khen thưởng khối Đảng, Đoàn thể tháng 8 năm 2016 05/09/2016
223/QĐ-UBND QĐ khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8 31/08/2016
211/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7 năm 2016 08/08/2016
115-QĐ/ĐU QĐ khen thưởng cán bộ công chức khối Đảng, UB - MTTQ và đoàn thể chính trị phường Bồ Đề tháng 7 năm 2016 03/08/2016
111-QĐ/ĐU Quyết định khen thưởng cán bộ công chức khối Đảng, UB - MTTQ và đoàn thể chính trị phường Bồ Đề tháng 2/2016 01/07/2016
107-QĐ/ĐU Quyết định khen thưởng các cán bộ công chức khối đảng, UB MTTQ và đoàn thể chính trị phường Bồ Đề tháng 5 năm 2016 27/05/2016
126/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2016 13/05/2016
106-QĐ/ĐU QĐ khen thưởng cán bộ công chức khối Đảng, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị phường tháng 4/2016 29/04/2016
91/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2016 04/04/2016
101-QĐ/ĐU Quyết định khen thưởng CBCC khối Đảng, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị phường Bồ Đề tháng 3 năm 2016 26/03/2016
97-QĐ/ĐU QĐ khen thưởng cán bộ công chức khối Đảng, UBMTTQ và đoàn thể chính trị phường Bồ Đề tháng 2/2016 26/02/2016
29/QĐ-UBND Quyết định cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1 năm 2016 23/02/2016
21/QĐ-CTUBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015 21/01/2016
503/TTr-UBND Đề nghị tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tổng kết năm 2015 14/12/2015
409/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội năm 2015 14/12/2015
367/QĐ-UBND Khen thưởng các nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10 năm 2015 14/12/2015
294/QĐ-UBND Khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8 năm 2015 14/12/2015
288/QĐ-UBND Khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao tại Giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 42 " Vì Hòa bình" Phường Bồ Đề - năm 2015 28/10/2015
341/QĐ-UBND Khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9 năm 2015 02/10/2015
Hiển thị 1 - 20 trong 30 kết quả.