Đường dây nóng

UBND phường Bồ Đề thông báo đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, đề nghị của các cá nhân, tổ chức về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của phường như sau:

1.Số điện thoại:

+ Đồng chí Nguyễn Văn Luyện - Chủ tịch UBND phường

   Điện thoại: 0983680686

+ Đồng chí Trần Mạnh Tuấn – Trưởng bộ phận Một cửa

   Điện thoại:  0904133764

+ Số điện thoại đường dây nóng: 024 36788065

2.Địa chỉ thư điện tử:

+ Phường Bồ Đề: pbd_longbien@hanoi.gov.vn

+ Trưởng bộ phận Một cửa: tranmanhtuan_longbien@hanoi.gov.vn

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

UBND phường trân trọng cảm ơn những ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ nhân dân trong công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại phường.