hoạt động khối chính quyền

Hội nghị triển khai Kế hoạch Tuyên truyền, kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ đối với khu dân cư, nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường Bồ Đề
Ngày đăng 01/11/2021 | 14:09  | Lượt xem: 201

Thực hiện Công văn số 1972/UBND-CA ngày 19/10/2021của UBND quận về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, kiểm tra PCCC&CNCH đối với khu dân cư, nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 02/2/2021 của UBND phường Bồ Đề về tăng cường công tác phòng cháy phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2021 trên địa bàn phường Bồ Đề.

Ngày 29/10/2021 UBND phường đã tổ chức hội nghị thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội PCCC dân phòng trong thực hiện công tác PCCC&CNCH và triển khai Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 21/10/2021 về Tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với Hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường Bồ Đề.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, UBMTTQ phường, Ban chỉ huy CA phường, toàn bộ lực lượng cảnh sát khu vực và Tổ trưởng, tổ phó 23 tổ PCCC dân phòng.

Đồng chí Nguyễn Văn Luyện chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị, Đã thông qua nội dung Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 21/10/2021 về Tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với Hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường Bồ Đề; giao Công an phường Bồ Đề chủ trì cảnh sát khu vực và 23 Tổ PCCC dân phòng trong tháng 11+12/2021 thực hiện tuyên truyền kết hợp với kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ đối với Hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Một trong các đối tượng có nguy cơ cháy nổ cao trong danh mục 17 đối tượng do cấp phường quản lý thuộc phụ lục VI của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Nội dung kiểm tra điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy Đối với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh theo quy định tại điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP:

1. Nhà ở phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn. Các chất dễ cháy, nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt. Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện sắn sàng chữa cháy.

2. Có nội quy về phòng cháy và chữa cháy, nội quy về sử dụng điện, sử dụng lửa, và các chất dẽ cháy nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC hoặc theo quy định của BCA

3. Có giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan, ngăn khói giữa khu vực sinh sồng và khu vực sản xuất kinh doanh.

4. Tất cả các điều trên phải được hộ gia đình tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trinh hoạt động.

5. Đối với hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh đã có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC tương ứng với các loại hình cơ sở quy đinh tại điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP

Phần thứ hai Đồng chí Lê Tuấn Sinh phó trưởng công an phường Bồ Đề đã thông qua các nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội dân phòng trong thực hiện công tác PCCC&CNCH trên địa bàn phường

Theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP Lực lượng dân phòng có chức năng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ xảy ra cháy, nổ; tổ chức cứu chữa kịp thời các vụ cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tại địa phương, phối hợp thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. Nêu rõ Nhiệm vụ, quyền hạn của đội dân phòng, chế độ hoạt động của đội dân phòng; Trang bị phương tiện PCCC&CNCH cho đội dân phòng; Chế độ của đội dân phòng và Chính sách cho lực lượng dân phòng thực hiện theo các quy định của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động thường xuyên của lực lượng dân phòng, hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng và mua sắm thiết bị bảo hộ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật

Đồng chí Lưu Ngọc Tiến Phó chủ tịch UBND phường đã tiếp thu các ý kiến của các đồng chỉ Tổ trưởng, giải đáp các ý kiến về trang bị PCCC cho Tổ PCCC dân phòng trong thời gian tới. Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại đối với Hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy:

+ Quy định, nội quy, tiêu lệnh, biển báo về phòng cháy và chữa cháy, lối thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.

+ Quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ PCCCC trong cơ sở.

+ Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về PCCC.

+ Trang bị đèn Exit chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố.

+ Trang bị Bình chữa cháy xách tay:

+ Giao thông, nguồn nước bên trong, bên ngoài phục vụ chữa cháy

+ Lối thoát nạn tại cơ sở:

Giao nhiệm vụ cho Tổ trưởng, tổ phó 23 Tổ PCCC phối hợp với Cảnh sát khu vực thực hiện tốt công tác PCCC&CNCH tại địa bàn TDP. Xây dưng kế hoạch cụ thể theo phương châm 4 tại chỗ, phối hợp Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác PCCC, làm tốt công tác kiểm tra antoàn phòng chống cháy nổ tại đối với Hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Hội nghị kết thúc với sự thống nhất của các thành viên tham dự.

 

             Ngày 29/10/2021

Hoàng Minh Ngọc