hoạt động khối chính quyền

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh phường Bồ Đề năm 2021.
Ngày đăng 08/11/2021 | 16:01  | Lượt xem: 236

Sáng ngày 05/11/2021, UBND phường Bồ Đề tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 4 và 4 mở rộng năm 2021.

Công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN hàng năm là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm quán triệt, truyền đạt những nội dung, những kiến thức đường lối quân sự - quốc phòng địa phương đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường hiểu rõ những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nắm chắc nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

( Không khí tại buổi khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

phường Bồ Đề năm 2021 )

Đồng chí Nguyễn Văn Luyện - phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh phường phát biểu động viên, giao nhiệm vụ và tuyên bố khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh phường Bồ Đề năm 2021. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng chính trị trong tình hình xã hội hiện nay, bên cạnh đó, quán triệt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, yêu cầu toàn thể học viên tự giác trong việc thực hiện “Quy tắc 5K”.

( Đ/c Nguyễn Văn Luyện - Chủ tịch UBND khai mạc lớp học )

Do tình hình dịch bệnh hiện nay, lớp bồi dưỡng được tổ chức tại Hội trường Trung tâm văn hóa phường, không gian rộng nhằm đáp ứng việc giãn cách giữa các học viên, bảo đảm an toàn sức khỏe.

( Đại tá Nguyễn Minh Thành - Chủ nhiệm bộ môn QPAN, Học viện Chính trị BQP )

Lớp học vinh dự được đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Thành - Chủ nhiệm bộ môn Quốc phòng an ninh, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng về dự khai mạc và trực tiếp lên lớp truyền đạt các nội dung chuyên đề. Lớp học được tổ chức từ ngày 05/11 đến ngày 08/11/2021./.

Lê Thanh Tùng - Chỉ huy phó Quân sự