hoạt động khối chính quyền

Quận Long Biên đánh giá “Tổ dân phố xanh - sạch - đẹp – văn minh”
Ngày đăng 09/11/2021 | 22:51  | Lượt xem: 291

Chiều ngày 8/11/2021, đoàn kiểm tra của quận Long Biên đã tiến hành đánh giá kết quả xây dựng “Tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh” năm 2021 đối với 05 tổ dân phố thuộc địa bàn phường Bồ Đề.

Tham gia đoàn kiểm tra quận có đồng chí Ngô Thanh Xuân – PCTUBMTTQ quận, đồng chí Nguyễn Hữu Thắng – Phó trưởng phòng VHTT quận cùng các thành viên là đại diện của Trung tâm Phát triển quỹ đất, phòng Quản lý đô thị, phòng VHTT và quận Đoàn Long Biên. Tiếp đoàn kiểm tra, phường Bồ Đề có đồng chí Nguyễn Quang Tiến – Chủ tịch UBMTTQ, đồng chí Trần Mạnh Tuấn – PCTUBND phường, đồng chí Lưu Ngọc Tiến – PCTUBND phường, đại diện các ban ngành đoàn thể, bộ phận chuyên môn phường cùng ban lãnh đạo các tổ dân phố số 12, 15, 16, 18, 23.

“Tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh” là phong trào được quận Long Biên triển khai ngay từ đầu năm 2021 gắn với thực hiện Chương trình 02 của Quận ủy Long Biên về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 – 2025”. Bám sát chỉ đạo của quận, phường Bồ Đề đã triển khai đăng ký thực hiện phong trào tới các tổ dân phố. Kết quả, đã có 23/23 tổ đăng ký xây dựng “Tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh”. Căn cứ kết quả đánh giá, chấm điểm của 23 tổ dân phố, Ban chỉ đạo phường đã thẩm định và lựa chọn 05 tổ dân phố đề xuất quận kiểm tra, công nhận “Tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh” năm 2021.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ tiến hành kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra của quận đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của phường Bồ Đề và các tổ dân phố trong xây dựng “Tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh” năm 2021. Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra quận cũng yêu cầu phường và các tổ dân phố thời gian tới tiếp tục quan tâm thực hiện phong trào, khắc phục một số tồn tại, nhân rộng các điển hình để “Tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh” thực sự trở thành nội dung công tác thường xuyên, nề nếp.

Kiểm tra, đánh giá là căn cứ quan trọng để quận Long Biên tiến hành xem xét, công nhận “Tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh” năm 2021 đối với các tổ dân phố phường Bồ Đề nói riêng và quận Long Biên nói chung.

Đoàn kiểm tra quận đánh giá tại tổ 16, phường Bồ Đề