hoạt động khối chính quyền

Phường Bồ Đề họp Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tháng 12/2021
Ngày đăng 22/12/2021 | 15:56  | Lượt xem: 155

Chiều ngày 21/12/2021, tại phòng họp 203-Trung tâm văn hóa, Phường Bồ Đề tổ chức họp Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2022.

Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Bí thư Đảng ủy phường, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử phường. Đồng chí Nguyễn Văn Luyện – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo, kiểm đếm các công việc liên quan công tác thực hiện kỷ cương hành chính và nội quy cơ quan; nghe báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ tháng 12/2021.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy và các ý kiến trao đổi tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo đã kết luận và giao nhiệm vụ:

- Giao đồng chí Tùng xây dựng lại bố cục, nội dung báo cáo hàng tháng của Ban chỉ đạo, đảm bảo đầy đủ nội dung, toàn diện các lĩnh vực.

- Về các tồn tại trên hệ thống phần mềm điều hành tác nghiệp: giao đồng chí Tuấn PCT chỉ đạo đồng chí Tùng kiểm tra cụ thể, gắn với kết quả đánh giá CBCC hàng tháng.

- Về nội dung đề xuất xử lý các camera an ninh trên địa bàn phường: giao đồng chí Lưu Ngọc Tiến-PCT chỉ đạo tháo dỡ trước ngày 30/12/2021

- Về cơ sở vật chất: giao đồng chí Tùng – cán bộ công nghệ thông tin rà soát lại toàn bộ nhu cầu về mua sắm, sửa chữa máy móc, tài sản công.

- Giao 2 đồng chí PCT kiểm soát chặt chẽ các nội dung viết, đăng tin bài trên cổng thông tin điện tử của các bộ phận chuyên môn.