hoạt động khối chính quyền

Ban chấp hành công đoàn phường triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày đăng 09/03/2022 | 13:58  | Lượt xem: 162

Chiều thứ sáu, ngày 4/3/2022, tại phòng họp số 1, Ban chấp hành phường Bồ Đề họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Mạnh Tuấn –PCT UBND, Chủ tịch công đoàn phường; các đồng chí là ủy viên trong Ban chấp hành công đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Âu Thị Huyền Trang – báo cáo tình hình hoạt động công đoàn trong thời gian qua, nêu ra những điểm tổn tại của năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Tại cuộc họp đã ghi nhận 3 ý kiến phát biểu thảo luận của các đồng chí trong ban chấp hành công đoàn. Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Mạnh Tuấn – Chủ tịch công đoàn phường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như sau:

1. Giao 2 đồng chí Công chức Văn phòng thống kê là ủy viên Ban chấp hành công đoàn tham mưu triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng theo đúng hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 8/2/2022 của Liên đoàn lao động  quận Long Biên.

2. Giao đồng chí Hoàng Minh Ngọc – tổ trưởng tổ công đoàn khối kinh tế đô thị tham mưu xây dựng kế hoạch về việc tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động Cơ quan phường Bồ Đề năm 2022.

3. Giao đồng chí Lê Thanh Tùng - ủy viên Ban chấp hành công đoàn tham mưu xây dựng hồ sơ (Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ quan phường bộ môn đá cầu).

4. Giao đồng chí Hoàng Thị Thanh Mai – kế toán của Công đoàn thường xuyên tự theo dõi, kiểm tra công tác tài chính; phối hợp với đồng chí Thủ quỹ thực hiện các thủ tục thanh quyết toán, tham mưu cho Chủ tịch công đoàn chi các nội dung theo đúng dự toán đã được duyệt.

5. Về nội dung vận động thành lập tổ chức công đoàn và thu phí công đoàn theo Nghị định 191 tại cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn sẽ do đồng chí Chủ tịch công đoàn tham mưu, phối hợp với đồng chí Thủ trưởng đơn vị thực hiện.