hoạt động khối chính quyền

Tổ dân vận phường Bồ Đề tổ chức tuyên truyền, giải thích, vận động các hộ dân chấp hành pháp luật về giải phóng mặt bằng dự án
Ngày đăng 26/03/2022 | 10:20  | Lượt xem: 123

Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND quận Long Biên về việc tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất đối với 13 hộ dân trên địa bàn phường Bồ Đề để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường xung quanh ô quy hoạch E3/CCK01, phường Bồ Đề;

Tổ dân vận phường Bồ Đề được thành lập theo Quyết định số: 185/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 do đồng chí Lưu Đắc Dũng - Phó bí thư thường trực Đảng ủy làm tổ trưởng đã đến từng hộ gia đình trong diện phải giải phóng mặt bằng để tuyên truyền, giải thích, vận động các hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã phê duyệt của UBND quận và bàn giao mặt bằng, không tham gia chống đối, gây cản trở việc tổ chức cưỡng chế của cơ quan Nhà nước khi làm công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Kết quả đã có 8/13 hộ gia đình đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng theo quy định. Số hộ còn lại đề nghị xem xét lại phương án bồi thường, hỗ trợ vì các hộ cho rằng mức bồi thường, hỗ trợ còn thấp. Tổ công tác đã ghi nhận kết quả cuộc vận động tuyên truyền bằng biên bản, làm cơ sở báo cáo UBND quận triển khai các bước tiếp theo/..

Một số hình ảnh làm việc tại hộ gia đình của tổ dân vận:

 

 

Nguyễn Văn Hùng - cán bộ địa chính