hoạt động khối chính quyền

TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ CBCCVC HÀNG THÁNG CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày đăng 29/03/2022 | 10:30  | Lượt xem: 119

Sáng ngày 29/3/2022, Phường Bồ Đề tổ chức buổi tập huấn sử dụng phần mềm hệ thống đánh giá, chấm điểm, phân loại cán bộ công chức, viên chức, LĐHĐ hàng của Thành phố và phần mềm điều hành tác nghiệp của quận Long Biên cho các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường.

Thực hiện công văn số 528-CV/QU ngày 20/01/2022 của Quận ủy Long Biên về việc triển khai phần mềm đánh giá CBCCVC hàng tháng của Thành phố, theo đó bắt đầu từ tháng 4 năm 2022, việc đánh giá xếp loại CBCCVC, LĐHĐ hằng tháng  được thực hiện hoàn toàn trên phần mềm đánh giá  do Thành phố triển khai. Tại buổi tập huấn, các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường đã được nghe cán bộ công nghệ thông tin hướng dẫn sử dụng phần mềm của Thành phố Hà Nội (dgcbccvc.hanoi.gov.vn) về đánh giá, chấm điểm xếp loại hàng tháng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, giới thiệu tính năng, lợi ích khi sử dụng phần mềm giúp cơ quan hệ thống hoá trong việc quản lý cán bộ công chức, viên chức, người lao động; hướng dẫn việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, đánh giá cán bộ công chức, viên chức người lao động; xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để quản lý, khai thác, sử dụng thường xuyên, liên tục trên môi trường điện tử một cách có hệ thống, hiệu quả. Ngoài ra, phần mềm điều hành tác nghiệp của quận Long Biên (dhtn.longbien.gov.vn) vẫn tiếp tục duy trì hoạt động các chức năng như Thư viện, quản lý văn bản, xây dựng lịch tuần.

Thông qua lớp tập huấn các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động sẽ sử dụng Phần mềm để công tác đánh giá, chấm điểm cán bộ CCVC một cách khoa học, tiện lợi, nhanh chóng và dễ dàng; đồng thời các chức năng xây dựng lịch tuần, kế hoạch công tác cá nhân được tích hợp trên phần mềm của Thành phố góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan ngày một hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cải cách hành chính hiện nay của Thành phố nói chung và quận Long Biên nói riêng.