hoạt động khối chính quyền

UBND phường họp thường kỳ tháng 3/2022
Ngày đăng 29/03/2022 | 20:48  | Lượt xem: 98

Sáng ngày 28/3/2022, tại phòng họp 1, UBND phường tổ chức họp thường kỳ tháng 3/2022. Đồng chí Nguyễn Văn Luyện – Chủ tịch UBND chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các công chức chuyên môn UBND phường.

Tại hội nghị, UBND phường đã nghe các bộ phận chuyên môn báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác tháng 3, việc thực hiện các kết luận của Ban thường vụ Quận ủy tại buổi làm việc đầu năm với Phường, các kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy phường.

Sau khi nghe các ý kiến tại hội nghị, đồng chí chủ trì kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện cuối tháng 3 và trong tháng 4/2022, bao gồm: công tác quản lý nhà chung cư, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão;  công tác quản lý trật tự đô thị tại các chợ; công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp khu vực ngoài bãi;  các nhiệm vụ thực hiện theo kế hoạch xây dựng tuyến phố kiểu mẫu.

Trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của 2 đồng chí Phó chủ tịch trong việc kiểm soát các đầu việc thuộc khối phụ trách, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận chuyên môn. Chủ tịch UBND yêu cầu các bộ phận chuyên môn, các cá nhân phụ trách trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, bám sát tiến độ và triển khai thực hiện nhiệm vụ, kịp thời báo cáo các nội dung khó khăn, vướng mắc để lãnh đạo UBND chỉ đạo xử lý kịp thời.

Âu Thị Huyền Trang