hoạt động khối chính quyền

Phường Bồ Đề báo công dâng Bác
Ngày đăng 22/07/2022 | 21:37  | Lượt xem: 232

Ngày 22/7/2022, đoàn đại biểu Đảng ủy – UBND – UBMTTQ phường Bồ Đề đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 tại khu di tích K9, Đá Chông, Ba Bì, Hà Nội.

Tham dự buổi lễ trọng thể này, có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Văn Luyện – Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí trong Đảng ủy, UBND, UBMTTQ phường, trưởng ban ngành đoàn thể, bộ phận chuyên môn và ban lãnh đạo các tổ dân phố trên địa phường Bồ Đề.

Trong không khí linh thiêng của khu di tích K9, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường đã thay mặt đoàn đại biểu báo công dâng Bác việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, tập thể Đảng uỷ - UBND - UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố cùng toàn thể Nhân dân Phường Bồ Đề đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các Chương trình cấp ủy; chủ đề năm về chỉnh trang đô thị và giải phóng mặt bằng; tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt việc thực hiện Chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Hồ Chí Minh đã được cả hệ thống chính trị Phường triển khai thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy phường ban hành kế hoạch triển khai học tập và thực hiện chuyên đề về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; ban hành Nghị quyết lãnh đạo hàng tháng trong đó lãnh đạo đối với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc chủ động tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị. Hàng năm MTTQ các đoàn thể xây dựng kế hoạch đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai rộng rãi tới hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn phường. Công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng, bằng nhiều hình thức thiết thực; duy trì chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên Đài truyền thanh và cổng thông tin điện tử Phường, từng bước tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp Nhân dân về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức và sự nghiệp cách mạng cao quý của Người. Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường cũng nhấn mạnh: “Năm 2022 còn nhiều khó khăn thử thách. Phường Bồ Đề với tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển, tập thể lãnh đạo Phường cùng toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân Phường Bồ Đề sẽ thực hiện Chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Hồ Chí Minh. Trọng tâm là thực hiện chuyên đề về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với tổ chức đợt sinh hoạt chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; tiếp tục tuyên truyền, giáo dục gắn với phát hiện, biểu dương các điển hình trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Hồ Chí Minh. Coi đây là nền tảng, là động lực, là kim chỉ nam trong hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022”.

Sau khi báo công dâng Bác, đoàn đại biểu phường Bồ Đề đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và thăm quan khu di tích K9 theo hướng dẫn của cán bộ Đoàn 285, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ báo công dâng Bác là một điểm nhấn đổi mới, ý nghĩa của chùm hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ của phường Bồ Đề năm 2022. Thông qua hoạt động này nhằm tuyên truyền, giáo dục về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời khơi dậy trong các tầng lớp Nhân dân khát vọng xây dựng phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.