hoạt động khối chính quyền

Phường Bồ Đề tổ chức giao ban bí thư, tổ trưởng, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2022
Ngày đăng 02/11/2022 | 14:28  | Lượt xem: 151

Sáng ngày 1/11/2022, Phường Bồ Đề tổ chức giao ban Bí thư, tổ trưởng tổ dân phố, báo cáo kết quả hoạt động tháng 10 năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng –Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Luyện – Chủ tịch UBND phường, các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, UBND, UBMTTQ; trưởng các ban ngành, đoàn thể, bộ phận chuyên môn; Công an phường; Hiệu trưởng các trường học; Bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban CTMT các TDP.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Mạnh Tuấn – PCT UBND phường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022 của phường. Đồng chí Lưu Đắc Dũng – PBTTT ĐU triển khai kế hoạch đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022; kế hoạch thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 15 của Trung ương. Đồng chí Nguyễn Quang Tiến – CT UB MTTQ phường triển khai kế hoạch liên tịch về việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2022.

Tại Hội nghị giao ban đã ghi nhận 2 ý kiến phát biểu thảo luận của các đồng chí lãnh đạo tổ dân phố về thời gian tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

Những ý kiến đóng góp tại hội nghị được đồng chí Nguyễn Quang Tiến – Chủ tịch UBMTTQ phường tiếp thu trả lời.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 như sau:

1. Cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII…bằng Nghị quyết, kế hoạch triển khai cụ thể.

2. Tổ chức đánh giá phân loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022 theo kế hoạch của Quận ủy và Đảng ủy phường.

3. Giao UBND phường triển khai các bước theo kế hoạch tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022, tổ chức bầu cử tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn phường.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn phường; tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh; Tổ chức tiêm vaxcin phòng covid - 19 cho các đối tượng theo kế hoạch.