hoạt động khối chính quyền

Lễ sinh hoạt dưới cờ định kỳ tháng 11 năm 2022 phường Bồ Đề
Ngày đăng 07/11/2022 | 15:33  | Lượt xem: 115

Sáng thứ hai, ngày 7/11/2022, Phường Bồ Đề tổ chức Lễ sinh hoạt dưới cờ định kỳ tháng 11 năm 2022.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Luyện – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, các đồng chí trong TT Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại cơ quan phường.

Sau nghi lễ chào cờ, đồng chí Trần Mạnh Tuấn – PCT UBND phường thông báo kết quả đánh giá cán bộ khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền UBND phường tháng 10/2022. Về kết quả đánh giá cán bộ, công chức tháng 10: Khối Đảng,  Đoàn thể  phường có 8 đồng chí trong diện đánh giá, có 3 đồng chí đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; khối chính quyền có 18 đồng chí thực hiện đánh giá trên phần mềm đánh giá của Thành phố Hà Nội, trong đó có 1 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đó là đồng chí Nguyễn Thị Thơm – công chức Văn phòng thống kê, còn lại 17 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong buổi chào cờ đầu tháng, Công đoàn phường Bồ Đề đã tổ chức tặng quà chúc mừng sinh nhật một số đoàn viên công đoàn có ngày sinh nhật trong tháng 11.

Tại buổi chào cờ, đồng chí Nguyễn Văn Luyện - Chủ tịch UBND phường đã quán triệt một số nội dung về kỷ cương hành chính, chuẩn bị hồ sơ kiểm tra công vụ về việc thiết lập và lưu trữ hồ sơ trong công tác quản lý đất đai theo Kết luận 4415; quan tâm sát sao lĩnh vực trật tự xây dựng (hiện nay số lượng đơn thư nhiều, tập trung lĩnh vực này). Đối với lĩnh vực TTĐT, tập trung quan tâm giải quyết khu vực Bồ Đề Xanh. Giao đồng chí Tuấn – PCT tập trung tham mưu và chỉ đạo chuẩn bị các nội dung tiến tới Đại hội Công đoàn phường (diễn ra tháng 12/2022). Giao Ban chỉ huy quân sự phường tập trung thực hiện công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, đảm bảo chỉ tiêu giao.