hoạt động khối chính quyền

Giao ban Ban chỉ đạo bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 – 2025 phường Bồ Đề
Ngày đăng 11/11/2022 | 14:40  | Lượt xem: 63

Chiều ngày 11/10/2022, Ban chỉ đạo bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 – 2025 phường Bồ Đề tổ chức cuộc họp giao ban đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường. Đồng chí Nguyễn Văn Luyện, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban chỉ đạo phường chủ trì hội nghị.

     Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – QUV, Bí thư Đảng ủy phường, cùng dự có các thành viên BCĐ bầu cử phường.

     Tại hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Tuấn – PCT UBND phường đã báo cáo tóm tắt kết quả về tiến độ triển khai thực hiện công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 – 2025.  Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường đã được triển khai đúng theo quy định, tinh thần chỉ đạo của Quận và Đảng ủy phường, bảo đảm các bước theo kế hoạch bầu cử đã đề ra. Công tác hiệp thương lựa chọn nhân sự được diễn ra thuận lợi, tỷ lệ đảng viên tham gia ứng cử cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Đến nay, toàn phường có 20/23 tổ dân phố đã hoàn thành hiệp thương lựa chọn nhân sự xong, với tổng số nhân sự được giới thiệu tham gia ứng cử là 20 người, trong đó 100% là Đảng viên. 

     Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm trước trong và sau thời gian diễn ra bầu cử; phân tích những khó khăn, hạn chế vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là ở những tổ dân phố khó khăn về công tác hiệp thương lựa chọn nhân sự. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn phường theo kế hoạch đề ra.

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – QUV, Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh: Bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể nhân dân. Công tác bầu cử sẽ được tiến hành theo nguyên tắc trực tiếp, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Do đó đồng chí đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Quận, Đảng ủy phường triển khai các bước công tác bầu cử đúng quy trình, đúng quy định, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; tập trung cao tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về công tác nhân sự ở những tổ dân phố còn gặp khó khăn; chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí trực quan; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh an toàn cho cuộc bầu cử, tránh để bị động, bất ngờ; tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, để ngày bầu cử tổ trưởng tổ dân phố thực sự là ngày hội của toàn dân, phấn đấu đảm bảo nâng cao tỷ lệ tổ trưởng là đảng viên.

     Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Luyện – Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phường nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm, quán triệt trách nhiệm của các thành viên BCĐ trong công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố. Đồng chí yêu cầu chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ cho ngày bầu cử, nhất là về phiếu bầu không để xảy ra sai sót; đồng thời khẩn trương hỗ trợ kinh phí tổ chức bầu cử kịp thời đến các tổ dân phố. Chỉ đạo các tổ dân phố thực hiện tổng vệ sinh đường phố, đảm bảo cảnh quan môi trường sạch đẹp, tạo không khí bầu cử vui tươi, phấn khởi, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

     Văn phòng UBND là bộ phận tham mưu, tập trung hướng dẫn cụ thể các nội dung cần thiết để các tổ dân phố triển khai công tác bầu cử đảm bảo đúng quy trình, thời gian thực hiện các bước theo quy định; kịp thời nắm bắt, tổng hợp tình hình chuẩn bị công tác bầu cử tại các tổ dân phố, báo cáo Ban chỉ đạo theo quy định. Đề nghị các đoàn thể thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, đoàn viên, hội viên về công tác bầu cử, về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử. Công an phường, BCHQS phường tăng cường bám sát địa bàn, triển khai kế hoạch cụ thể, chi tiết phân công lực lượng theo dõi, nắm chặt tình hình cơ sở, đảm bảo an toàn tình hình ANCT, TTATXH trước, trong và sau thời gian bầu cử. Các thành viên BCĐ cần thường xuyên đi cơ sở, địa bàn phụ trách để nắm bắt, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, nhất là tại các địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Hướng dẫn đôn đốc các tổ dân phố thực hiện tốt các bước bầu cử theo quy trình để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra…

 

Âu Thị Huyền Trang