hoạt động khối chính quyền

Ban chỉ đạo bầu cử phường họp triển khai tổng kết công tác bầu cử Tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2022-2025
Ngày đăng 13/12/2022 | 07:36  | Lượt xem: 81

Chiều ngày 08/12/2022, Ban chỉ đạo bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 – 2025 phường Bồ Đề tổ chức cuộc họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường và triển khai kế hoạch tổng kết hoạt động TDP nhiệm kỳ 2020-2022, bầu cử Tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Luyện, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban chỉ đạo phường chủ trì hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – QUV, Bí thư Đảng ủy phường, cùng dự có các thành viên BCĐ bầu cử phường.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Tuấn – PCT UBND phường đã báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức bầu cử Tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2022-2025. Đến nay, 23/23 tổ dân phố đã hoàn thành công tác bầu cử Tổ trưởng TDP, bầu ra 23 đồng chí Tổ trưởng nhiệm kỳ 2022-2025. Trong đó, có 17 đồng chí tái cử, 6 đồng chí được bầu mới. 100% Tổ trưởng tổ dân phố là Đảng viên. 

Hội nghị cũng đã thảo luận về các nội dung chuẩn bị tổ chức tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022, tổng kết công tác bầu cử Tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2022-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – QUV, Bí thư Đảng ủy phường biểu dương Ban chỉ đạo bầu cử phường đã bám sát các nội dung kế hoạch và triển khai tổ chức thành công công tác bầu cử trên địa bàn phường.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Luyện – Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phường đã phân công các nhiệm vụ cụ thể để chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết tại phường, dự kiến diễn ra vào ngày 30/12/2022.

 

Âu Thị Huyền Trang