hoạt động khối chính quyền

Tuyên truyền các quy định về quản lý nhà văn hóa tổ dân phố
Ngày đăng 14/12/2022 | 17:17  | Lượt xem: 75

Chiều ngày 12/12, phường Bồ Đề đã tổ chức hội nghị tuyên truyền các quy định về quản lý, sử dụng và tổ chức hoạt động nhà văn hóa tổ dân phố.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Mạnh Tuấn – Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường; các bộ phận chuyên môn phường; đồng chí Bí thư, tổ trưởng, TBCTMT 23 tổ; thành viên ban quản lý nhà văn hóa; các CLB văn nghệ, thể dục thể thao nhà văn hóa tổ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe công chức VHTT quán triệt Quyết định 494, 6706 của UBND quận Long Biên và một số quy định về quản lý, sử dụng và tổ chức hoạt động nhà văn hóa tổ dân phố.

Tiếp thu 02 ý kiến phát biểu, đồng chí Trần Mạnh Tuấn – PCT UBND phường đã yêu cầu cán bộ chuyên môn phường, tổ dân phố tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu các quy định về quản lý, sử dụng và tổ chức hoạt động nhà văn hóa tổ dân phố để triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu.

Quản lý, sử dụng và tổ chức hoạt động hiệu quả nhà văn hóa tổ dân phố là một trong những nhiệm vụ của Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội và Chương trình 02 của Quận ủy Long Biên. Tổ chức hội nghị tuyên truyền nhằm cung cấp những kiến thức căn bản nhất về quản lý, sử dụng và tổ chức hoạt động nhà văn hóa cho các bộ phận chuyên môn phương, ban lãnh đạo các tổ dân phố, đặc biệt là các tổ dân phố có sự thay đổi nhân sự sau đợt Đại hội chi bộ và bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố năm 2022.