hoạt động khối chính quyền

Hội nghị kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12, Hưởng ứng tháng hành động quốc gia về DS-KHHGĐ- Tổng kết công tác Dân số năm 2022
Ngày đăng 22/12/2022 | 08:14  | Lượt xem: 66

Sáng ngày 20/12/2022, tại phòng họp 3- UBND phường, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu và DS-KHHGĐ (CSSKBĐ và DS-KHHGĐ) phường Bồ Đề tổ chức hội nghị kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12, Hưởng ứng tháng hành động quốc gia về DS-KHHGĐ- Tổng kết công tác Dân số năm 2022.

Dự hội nghị có Đồng chí Trần Mạnh Tuấn - Phó chủ tịch UBND, trưởng ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu và DS-KHHGĐ và thành viên ban chỉ đạo.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nga - cán bộ chuyên trách thông qua bài hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số gắn liền với báo cáo Tổng kết công tác dân số năm 2022.

Trải qua 61 năm thực hiện các mục tiêu của công tác Dân số- KHHGĐ với mục đính là tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động, truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển nhằm tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân số trong tình hình mới. Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12 với chủ đề: “Nâng cao chất lượng Dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững”. chúng ta cần tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm của Nghị quyết 21-NQ/TW: "Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững".

Kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12 năm nay là dịp để chúng ta cùng nhìn nhận lại những kết quả mà công tác Dân số Phường Bồ Đề đã đạt được trong năm 2022.

Tại phường Bồ Đề, trong nhiều năm qua, bám sát định hướng về DS-KHHGĐ của Thành phố và Quận các hoạt động về DS-KHHGĐ đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở quan tâm triển khai đồng bộ và đạt kết quả. Đặc biệt, Phường Bồ Đề đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án ”Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2020-2025”. Vì vậy, các mục tiêu, chỉ tiêu giao về giảm sinh, giảm sinh con thứ ba trở lên và các chỉ tiêu về KHHGĐ và nâng cao chât lượng dân số trên địa  bàn phường đều đạt và vượt kế hoạch Quận giao. Ước tính dân số toàn phường đến thời điểm 31/12/2022 là 33.374 người, tổng số sinh năm 2022 là 3,56 trẻ, tỷ suất sinh thô đạt 10,78%o, giảm 2,52 %o so với kế hoạch; Số trẻ sinh là con thứ ba là 14  trẻ, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đang ở mức: 3,93%, giảm 0.25 % so với kế hoạch giao năm 2020;( Tuy có giảm nhưng chưa bền vững) Thực hiện tư vấn và sàng lọc trước sinh cho  bà mẹ mang thai, đạt tỷ lệ 89% đạt 100% kế hoạch quận giao, Tư vấn và sàng lọc sơ sinh cho trẻ, đạt tỷ lệ 93% đạt 100% kế hoạch quận giao, Tỷ số giới tính khi sinh là 101 trẻ trai/100 trẻ gái ( Như vậy mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn bị chênh lệch)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Tuấn - Phó chủ tịch UBND ghi nhận biểu dương những kết quả và thành tích đã đạt được trong công tác Dân sô năm 2022, đồng chí đề nghị sang năm 2023 ban dân số phát huy những mặt mạnh, khắc phục những mặt còn tồn tại và hạn chế có nhiều sáng kiến hơn trong công việc để hoàn thành các chỉ tiêu Quận giao góp phần xây dựng phường Bồ Đề từng bước văn minh, hiện đại.

Nguyễn Thị Nga