hoạt động khối chính quyền

Bồ Đề họp chuẩn bị tổ chức hội nghị đại biêủ nhân dân phường năm 2018
Ngày đăng 15/03/2018 | 07:05  | Lượt xem: 381

Sáng ngày 13/3/2018, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường Bồ Đề đã tổ chức họp đánh giá kết quả tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân tại 30 tổ dân phố và chuẩn bị tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2018.

Dự và chủ trì buổi họp có đồng chí Phạm Trọng Hảo – Chủ tịch UBND phường, trưởng Ban chỉ đạo phong trào; đồng chí Nguyễn Quang Tiến – Chủ tịch UBMTTQ phường cùng các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phong trào phường.

Đ/c Chủ tịch UBND phường chủ trì cuộc họp

Tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Quang Tiến – Chủ tịch UBMTTQ phường đã đánh giá kết quả tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân tại 30 tổ dân phố; thư ký BCĐ phường báo cáo dự kiến chương trình tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2018.

Đã có 05 ý kiến phát biểu tại hội nghị; tập trung đề xuất một số nội dung về tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2018.

Tiếp thu các ý kiến, đồng chí Phạm Trọng Hảo- Chủ tịch UBND phường, trưởng BCĐ đã kết luận một số nội dung sau:

1. Thống nhất đánh giá kết quả tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018 tại các tổ dân phố.

2. Thống nhất nội dung chương trình hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018 với chủ đề “Xây dựng phường văn minh đô thị, xây dựng Tổ dân phố xanh – sạch – đẹp”. Trong đó trọng tâm bàn bạc giải pháp thực hiện tiêu chí Tổ dân phố sạch

3. Giao Ban chỉ đạo phường phối hợp chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Hội nghị đại biểu nhân dân phường theo kế hoạch đề ra.