hoạt động khối chính quyền

BCĐ xây dựng chính quyền điện tử phường họp giao ban tháng 6
Ngày đăng 27/06/2022 | 14:44  | Lượt xem: 56

Sáng ngày 20/6/2022, tại phòng họp số 1, Phường Bồ Đề tổ chức họp Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2022

Dự buổi họp có các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Văn Luyện – CT UBND phường –Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Sơn Tùng – CB CNTT – thường trực Ban chỉ đạo đã báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ tháng 6 và kết quả thực hiện các nội dung theo kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo tháng 5.

Cũng tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã bàn bạc các nội dung trọng tâm như: Hoạt động của ban biên tập tin bài (định hướng bài chuyên sâu); Công tác tự kiểm tra công vụ; Việc xây dựng lịch công tác cá nhân hàng tuần; Việc rà soát hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất tại các phòng họp, phòng làm việc.

Kết luận buổi họp, đồng chí Nguyễn Văn Luyện – Trưởng ban chỉ đạo đã yêu cầu cán bộ CNTT phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7 trên cơ sở phối hợp với các bộ phận, cá nhân có liên quan. Giao Thư ký Ban chỉ đạo, báo cáo lại đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo nội dung cuộc họp để xem xét và chỉ đạo.

 

 

Âu Thị Huyền Trang